Agenda seizoen 2023/2024

Het programma van de Spuit Academie bestaat uit 6 bijeenkomsten, waarbij ingestoken wordt op het zo gezond mogelijk houden van uw gewassen.

Cursusdag 1 - Communicatie over gewasbescherming

10 januari 2024

Locatie: Renne, Nagele

Deze cursusdag leert u meer over de communicatie omtrent gewasbescherming. Hoe communiceert u bijvoorbeeld met de omgeving over gewasbescherming.

Dagschema
09.00Introductie / kennismaking 10.00Communicatie en omgeving (deel 1) (Dirk Jan Verdoorn) 12.00Lunch 13.00Communicatie en omgeving (deel 2) (Dirk Jan Verdoorn) 15.00Discussie en netwerken

Cursusdag 2 - Spuitomstandigheden

17 januari 2024

Locatie: Oude Gemaal, Huygendijk 17 Heerhugowaard

Tijdens deze cursusdag wordt uitgebreid gekeken naar de invloed van het weer op gewasbescherming.

Dagschema
08.30Inloop en ontvangst 09.00Presentatie weer en spuitomstandigheden (Erno Bouma) 12.00Lunch 13.00Presentatie weer in algemeen (Jan Visser) 15.00Discussie en netwerken

Cursusdag 3 - Digitale landbouw en precisie toepassingen

24 januari 2024

Locatie: Jacob van de Borne, Postellsedijk 15 Reusel

Uitgebreide presentatie over precisielandbouw op het bedrijf van Jacob van de Borne. Door het gebruik van precisielandbouw kan er bespaard worden op het gebruik van onder andere gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en wordt de grond efficiënter benut. Hoe gaat dit in zijn werk en wat zijn de belangrijkste technieken?

Dagschema
10.00Inloop en ontvangst 10.30Digitalisering en precisie landbouw in de praktijk (Jacob van de Borne) 12.30Lunch 13.00Rondleiding 14.30Discussie en netwerken

Cursusdag 4 - Werkingmechanismen en formuleringen van gmb

1 februari 2024

Locatie: WUR Openteelten Westmaas, Groeneweg 3 Westmaas

Hoe werken gewasbeschermingsmiddelen (gbm). We zien dat we steeds minder gbm tot onze beschikking hebben. Waarom is dat en hoe moeten we hiermee omgaan?

Dagschema
09.00Inloop en ontvangst 09.30Groene innovatie: RNAi en biostimulaten 12.00Lunch 12.45Formuleringen 14.00Spuittechniek 15.30Discussie en netwerken

Cursusdag 5 - Spuittechnieken en doppen

7 februari 2024

Locatie: Aeres Tech, Zandlaan 29 Ede

Met welke dop en met welke techniek behaalt u het beste resultaat? Welke ontwikkelingen zijn er in de spuittechniek? Met de theorie als achtergrond worden technieken met elkaar vergeleken en bediscussieerd.

Dagschema
08.30Inloop en ontvangst 09.00Theorie spuittechniek Achtergronden, actualiteit en toekomst spuittechniek en driftreductie - spuitdoppen 11.45Lunch 12.15Spuittechnieken in de praktijk 15.00Discussie en netwerken

Cursusdag 6 - Forward Farming

14 februari 2024

Locatie: Bayer Forward Farm, Kaagweg 50 Abbenes

Forward Farming gaat over duurzaamheid in de praktijk. Hoe kunnen praktische oplossingen in de praktijk gedemonstreerd en bediscussieerd worden? Het uitgangspunt hierbij is de verbetering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het werken met precisielandbouw.

Dagschema
10.45Ontvangst met koffie 11.15Presentatie Christy van Beek, Duurzaamheid 12.00Quiz: gevaar en risico in de praktijk 12.30Lunch 13.00Rondgang buiten, Albert van Kooten 14.00Glyfosaat: Toelating en het maatschappelijke debat 15.00Evaluatie en discussie 15.30BBQ en afsluiting

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief