Login deelnemers

Home

Agricultural Sprayer Academy 2021-2022

Vorig jaar werd de ASA gecanceld in verband met de coronacrisis, maar dit jaar gaat de cursus weer door! Het is nu zelfs mogelijk voor telers om tot wel 85% subsidie aan te vragen via Colland Arbeidsmarkt*.

Subsidie aanvragen
Dit jaar is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de ASA* die op kan lopen tot 85%. De voorwaarden voor de subsidie vanuit Colland Arbeidsmarkt zijn als volgt.

Om subsidie te ontvangen vanuit Colland Arbeidsmarkt moet u als werkgever afdragen binnen de CAO Open teelten Landbouw van Colland Arbeidmarkt. Als aan deze voorwaarde voldaan wordt, kunnen de volgende stappen doorlopen worden:

Beperkte beschikbaarheid
De ASA biedt plaats aan 20 telers en de bijeenkomsten worden verspreid door het land georganiseerd. Op een interactieve manier worden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld. Door middel van presentaties, demonstraties en discussies worden onderwerpen uitgelicht en met elkaar besproken. De kosten voor de cursus bedragen in totaal €1.750,-

Klik hier om u aan te melden.
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via de contactpagina.

Nieuws

'2022 een van de zwaarste jaren op vlak van inputs'

De verkrijgbaarheid en prijzen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen kunnen weleens problematisch worden komend seizoen. Dat zegt Rabobank analist Wes Lefroy in een nieuw rapport dat de bank tweejaarlijks publiceert. Het zijn niet alleen de kunstmestprijzen waren boeren zich zorgen over moeten maken, ook de beschikbaarheid en kosten van gewasbescherming is een issue.

Lees verder >>

Campagne om goed gebruik GBM's te stimuleren

Bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) is het belangrijk dat het middel op het gewas komt en niet in de omgeving. De sector heeft hiervoor al veel maatregelen genomen. In de campagne Emissiereductiesprint worden de goede voorbeelden van maatregelen die akkerbouwers, loonwerkers en adviseurs genomen hebben extra in de schijnwerpers gezet.

Lees verder >>