Login deelnemers

Home

Agricultural Sprayer Academy

Een gezond gewas telen vraagt om een goede verzorging. Het beschermen van een gewas tegen ziekten en plagen kan een uitdaging zijn. Wet- en regelgeving van gewasbescherming worden steeds strenger en de voorwaarden aan het gebruik worden aangescherpt. De publieke opinie ten opzichte van het gebruik van bestrijdingsmiddelen verandert. Hoe behouden we een goed pakket aan oplossingen, waarbij mens en natuur beiden gebaat zijn? De bescherming van gewassen vraagt veel kennis en expertise.

De Agricultural Sprayer Academy (ASA) is een cursus om de kennis en expertise over gewasbescherming te vergroten. Het cursusprogramma is gericht op telers uit de gehele agrarische sector, bestuurders van spuitmachines en voor personen met een spuitlicentie die het gezond telen van hun gewassen hoog in het vaandel hebben staan.

Op de ASA krijgen telers, door middel van een 6-tal thema's in de vorm van bijeenkomsten en activiteiten, een hoogwaardige cursus die gericht is op alle aspecten van gewasbescherming. De deelnemers worden getraind in hedendaagse en toekomstige technieken en er is aandacht voor verschillende interessante thema's zoals: spuitomstandigheden en communicatie met de omgeving.

De Agricultural Sprayer Academy heeft plaats voor 30 telers en vindt plaats van november 2019 tot en met maart 2020. De verschillende bijeenkomsten en activiteiten worden verspreid door het land georganiseerd.

Wilt u zich aanmelden? Klik dan hier.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via de contactpagina.

Nieuws

Eerste herbicide bespuiting op aardappelpercelen

Op de 10 aardappelpercelen die meedoen aan de Boerenbusiness Gewastour, zijn de telers druk bezig geweest met het poten van de Innovators. De meeste deelnemers zijn inmiddels klaar en doen de eerste herbicide bespuitingen om het onkruid aan te pakken. Ook de ruggen worden opgefreesd.

Lees verder >>

Europees verbod op schimmelbestrijder

Telers van bieten en granen moeten afscheid nemen van gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof epoxiconazool. De Euopese Unie heeft besloten de toelating niet te verlengen.

Lees verder >>