Login deelnemers

Nieuws

Campagne om goed gebruik GBM's te stimuleren

Bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) is het belangrijk dat het middel op het gewas komt en niet in de omgeving. De sector heeft hiervoor al veel maatregelen genomen. In de campagne Emissiereductiesprint worden de goede voorbeelden van maatregelen die akkerbouwers, loonwerkers en adviseurs genomen hebben extra in de schijnwerpers gezet.

De campagne is werd gisteren (donderdag 9 september) aangekondigd door BO Akkerbouw-voorzitter Dirk de Lugt bij de opening van de Landelijke themadag 2021 Drift reducerende en innovatieve spuittechnieken. Op de website www.emissiereductiesprint.nu komen filmpjes en vlogs van boeren, adviseurs en loonwerkers waarin ze laten zien welke maatregelen ze genomen hebben om emissies te voorkomen. Teun de Jong (NAV), Leendert Jan Onnes (NAJK) en Jaap van Wenum (LTO) trapten de campagne af met vlogs over de maatregelen die zij op hun eigen bedrijf hebben genomen.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Een effectieve toepassing van GBM's is voor de teler niet alleen vanuit financieel perspectief van belang. Volgens initiatiefnemers van de campagne, LTO Nederland vakgroep akkerbouw en vollegrondsgroenten, BO-Akkerbouw en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, is het voorkomen van ongewenste verspreiding belangrijk om een werkbaar en breed middelenpakket te behouden.

De afgelopen jaren zijn er al grote stappen gezet om emissies te voorkomen, maar de noodzaak blijft om de waterkwaliteitsdoelen te halen, de overlast voor omwonenden te beperken en het milieu te ontlasten. Naast de initiatiefnemers hebben ook Nefyto, Agrodis, KAVB en Fedecom hun steun toegezegd. Het doel van de campagne is de goede praktijkvoorbeelden een podium te geven en daarmee een bredere toepassing daarvan te stimuleren.