Login deelnemers

Nieuws

Fungicide van eerste keus niet altijd beschikbaar

Telers hebben de grootste moeite de gewassen gezond te houden en leveranciers merken dat er een grote vraag naar vooral fungiciden is. Sommige gewasbeschermingsmiddelen (GBM) zijn daardoor moeilijk of helemaal niet meer te krijgen.

Tot grote problemen leidt het tekort aan GBM nog niet, maar verschillende leveranciers geven wel aan te moeten schakelen. Het middel van eerste keus is niet altijd beschikbaar, maar meestal is er met alternatieven nog wel een oplossing te vinden.

Zwakke plekken
Volgens leveranciers heeft het tekort aan sommige GBM verschillende oorzaken. Het natte verloop van dit teeltjaar - waardoor de infectiedruk van bijvoorbeeld phytophthora of valse meeldauw extreem hoog is - legt wel de zwakke plekken in de keten bloot.

Fabrikanten en inkopers van de leveranciers maken in de herfst voorafgaande aan het teeltjaar al de inschatting wat er het komende jaar verkocht gaat worden en stemmen daar de productie op af. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende scenario's, om zowel in droge als natte jaren over de juiste en voldoende middelen te beschikken.

Efficiency
In de keten heeft de laatste jaren een omslag in denken plaatsgevonden. Fabrikanten proberen zo efficiënt mogelijk te werken en stemmen hun productie af op de (verwachte) vraag. Ook verder in de keten proberen ze de voorraden beperkt te houden. Deels uit kostenoverwegingen. Het aanhouden van voorraad kost nu eenmaal geld, zowel voor opslag als het kapitaal dat er in gaat zitten. Maar het Europese en Nederlandse toelatingsbeleid speelt ook een rol.

De afgelopen 3 (droge) jaren viel het niet zo op, maar in het huidige natte jaar wordt duidelijk dat er toch verschillende belangrijke middelen zijn afgevallen. Het schuiven met middelen om met beschikbaarheid en een beperkt aantal toepassingen per seizoen een sluitende schema te krijgen, is volgens verschillende leveranciers zo langzamerhand een aardige uitdaging.

Lange termijn visie
Leveranciers plannen vaak een jaar van te voren. Als duidelijk is dat een middel bijvoorbeeld over 3 jaar de toelating verliest, is daar in de productie en het voorraadbeheer rekening mee te houden. Afgelopen herfst en winter zorgde onduidelijkheid over mancozeb bijvoorbeeld voor problemen. Fabrikanten en handelaren moesten in oktober en november een beslissing nemen over mancozeb houdende middelen, ver voor het Ctgb in januari een definitieve toelating verleende.

Sommige leveranciers noemen de huidige perikelen in de GMB-keten een wake-up call. Stijgende kosten voor de ontwikkeling, productie en toelating maakt de middelen steeds duurder en de beschikbaarheid is geen vanzelfsprekendheid. Een goede planning, ook van de teler, wordt daarom steeds belangrijker, klinkt het.