Login deelnemers

Nieuws

Ctgb beperkt stapelen van gewasbescherming

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) heeft gisteren (28 juli) ingestemd met maatregelen om het stapelen van middelen te beperken. Bij het stapelen wordt 1 middel gebruikt tot het maximaal aantal toepassingen is bereikt waarna wordt overgeschakeld op een ander middel met dezelfde werkzame stof.

Voor middelen met de werkzame stoffen abamectine, deltamethrin, esfenvaleraat of chlorantraniliprole wordt een restrictiezin tegen het gestapelde gebruik op het etiket gezet. De reden deze maatregel in eerste instantie voor deze 4 stoffen van kracht wordt, is dat de concentratie daarvan relatief vaak en ver werd overschreden in het oppervlaktewater. Op het etiket van 14 middelen wordt nu de zin toegevoegd: "Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van stof x in [bedekte/onbedekte] teelten geldt een totale dosering van maximaal [y] kg werkzame stof per hectare per 12 maanden".

Middelenpakket wordt niet beperkt
De hoger toepassingsfrequentie en dosering worden niet getoetst bij de toelating van het individuele middel, terwijl onderzoek van de Wageningen Universiteit aantoont dat er mogelijk ongewenste milieueffecten optreden. Vooral in het oppervlaktewater en de daarin aanwezige dieren. Het Ctgb benadrukt dat de individuele middelen door deze stapelmaatregel niet verboden of ingeperkt worden. Het middelenpakket wordt hierdoor dus niet kleiner.