Login deelnemers

Nieuws

'Akkerbouw vraagt om 1 gesloten vulsysteem'

Eén gesloten vulsysteem voor gewasbeschermingsmiddelen op de spuitmachine. Dat willen BO Akkerbouw en Agrodis, de belangbehartiger van toeleveranciers in de land- en tuinbouw. "Een situatie met meerdere concurrerende systemen wordt als onwenselijk gezien", zo schrijven beide organisaties aan de partijen gesloten vulsystemen op de markt brengen.

Een gesloten vulsysteem of Closed Transfer Systems (CTS) is een systeem om de emissie tijdens het vullen van de spuit (morsen, omvallen open fust, wegwaaien dop, enzovoort) te voorkomen. Daarnaast beschermt het de toepasser tegen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Een dergelijk systeem wordt mogelijk op termijn verplicht gesteld door de overheid, schrijven BO Akkerbouw en Agrodis. De organisaties hebben geen voorkeur voor een systeem, maar hechten eraan dat er 1 vulsysteem komt waarmee akkerbouwers aan de (mogelijk) wettelijke verplichting kunnen voldoen.

CTF moet geen belemmeringen opleveren
Het is goed dat de veiligheid verbeterd en emissies worden gereduceerd met het CTS, aldus de organisaties. Maar de systemen moeten niet beperkend zijn voor de beschikbaarheid en keuzevrijheid in het middelenpakket van de teler. De ontwikkeling van adapters tussen de verschillende systemen wordt als positief gezien, maar zij doen volgens BO Akkerbouw en Agrodis wel afbreuk aan de functie van het CTS. Onduidelijk is of daarmee aan de wettelijke verplichting wordt voldaan.

De organisaties roepen de toeleveranciers daarom op om één systeem te ondersteunen. "Zodat akkerbouwers met één systeem het vullen en spoelen veilig uitvoeren, eenvoudiger aan de wet kunnen voldoen en de adviseurs hen hierbij goed kunnen begeleiden."