Login deelnemers

Nieuws

Boeren hebben minder gespoten in 2019

In Nederlandse boeren hebben 1,4% minder gewasbeschermingsmiddelen (GBM) gebruikt in 2019. In totaal is er 9,3 miljoen kilo werkzame stof verkocht. Dat blijkt uit de meeste recente cijfers die het CBS vandaag (donderdag 1 april) heeft gepubliceerd. Opvallende is dat het gebruik van insecticiden wel is toegenomen.

Middelen die werken tegen schimmels en bacteriën vormen met 42% de belangrijkste groep. Daarna volgen GBM voor de bestrijding van onkruiden en loofdoding met 29% van de totale verkopen, en insecticiden met 21%.

Bron: CBS
Bron: CBS

Meer insecticiden gespoten
De verkoop van middelen die werken tegen insecten en mijten steeg in 2019 met 22% ten opzichte van 2018. Het CBS wijt deze stijging aan een nieuwe internationale stoffenindeling die in 2019 van kracht is geworden. Maar hoogstwaarschijnlijk heeft het verbod op het gebruik van neonicotinoïden hier ook aan aandeel in. De zaadcoating van onder andere bieten was hierdoor niet meer mogelijk, waardoor akkerbouwers vaker tegen luizen hebben moeten spuiten.

In 2019 zijn fors minder middelen voor schimmelbestrijding verkocht. In totaal is er 3,9 miljoen kilo werkzame stof verkocht, ofwel een daling van 9% ten opzichte van 2019. Door droge omstandigheden in het groeiseizoen in 2019 hebben schimmels waarschijnlijk minder vat gehad op de gewassen. Mancozeb - waarvan in december 2020 bekend werd dat het op korte termijn op de Europese markt verboden wordt - is met 2,13 miljoen kilo de werkzame stof die in 2019 het meest verkocht is. De verkoop van glyfosaat daalde in 2019 met 17% naar 600.000 kilo werkzame stof. Ook andere herbiciden zijn in 2019 minder verkocht. Maar de daling was met 5% naar 2,1 miljoen kilo geringer.

Bron: CBS