Login deelnemers

Nieuws

Duitsland verbiedt glyfosaat eind 2023

In Duitsland wordt het gebruik van glyfosaat eind 2023  verboden. Het wetsontwerp voor het verbod is vandaag door het Duitse kabinet goedgekeurd. Dat maakte landbouwminister Julia Klöckner en milieuminister Svenja Schulze woensdagmiddag op een gezamenlijke persconferentie bekend.

Het gebruik van glyfosaat zal de komende jaren geleidelijk afgebouwd worden en uiteindelijk voor 2024 geheel verboden zijn.

Het verbod op glyfosaat is onderdeel van de strategie om de habitat van insecten te beschermen. "Het einde van glyfosaat is in zicht. Natuurbeschermers hebben hier al lange tijd naartoe gewerkt. Glyfosaat doodt alles wat groen is en ontneemt daarmee de insecten het leefgebied", aldus Schulze.

Niet alleen glyfosaat ligt onder vuur. In het wetsvoorstel worden ook gewasbeschermingsmiddelen, die mogelijk schadelijk zijn voor bijen, in bepaalde gebieden verboden. Om de leefomgeving van nachtinsecten te verbeteren wordt de nieuwe aanleg van bepaalde typen verlichting verboden. Dit om lichtvervuiling te verminderen.

Boeren zijn kritisch
Boeren hebben hun bedenkingen bij het wetsontwerp. Zij stellen dat het verbod vooral kostprijsverhogend werkt en dat de milieuwinst beperkt blijft. Het voortbestaan van de familiebedrijven komt door de maatregelen in gevaar. Door de samenwerking tussen natuurbeschermers en boeren is de biodiversiteit beter te bevorderen. Joachim Rukwied van de Duitse Boeren Bond zegt daarover: "Een partnerschap tussen de agrarische sector en natuurbeschermers, met gemeenschappelijke doelen, maatregelen en stimulansen zou kansrijker zijn."