Login deelnemers

Nieuws

Uitdaging bij verlengen spuitlicentie in coronatijd

De winter is bij uitstek geschikt om kennisbijeenkomsten te bezoeken voor de verlenging van de spuitlicentie. Het coronavirus zorgt ervoor dat veel fysieke bijeenkomsten niet door kunnen gaan. Hoe lossen de aanbieders van trainingen dit op?. Waar de een alles digitaal doet, worstelt een ander met die mogelijkheid.

De geldigheidsduur van een vakbekwaamheidsbewijs – beter bekend als de spuitlicentie – is 5 jaar. Met deze deadline in het achterhoofd wordt extra vraag naar kennisbijeenkomsten verwacht door cursusaanbieders. In combinatie met de opgelopen achterstand, door het coronavirus, levert dit extra druk op.

Coulance voor einddatum
Bureau Erkenningen hanteert een coulanceregeling voor alle licenties voor het uitvoeren van gewasbescherming, mollen/woelratten- en knaagdierbestrijding. Houders van de vakbekwaamheidsbewijzen, met een einddatum vanaf 16 maart 2020 tot en met 30 april 2021, krijgen tot 1 mei 2021 de tijd om voldoende bijeenkomsten te volgen. Als er voldoende bijeenkomsten zijn gevolgd dan wordt de licentie automatisch verlengd, met ingang van de oorspronkelijke einddatum. De uitvoering van de bijeenkomsten wordt overgelaten aan de opleidingsorganisaties.

AOC's en andere aanbieders van trainingen schetsen een wisselend beeld van de huidige situatie. Belangstelling voor verlenging is groot, maar waar de een aangeeft goed aan de huidige vraag te kunnen voldoen, zoekt de ander mogelijkheden om extra trainingen te verzorgen. Aanbieders van digitale cursussen melden extra belangstelling en verwachten dat dit de komende periode alleen maar toeneemt.

Locaties ongeschikt
Er worden momenteel vooral minder fysieke bijeenkomsten georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen zijn veel van de gebruikelijke locaties niet geschikt en ook de groepsgrote is beperkt. Vaak gaat het om maximaal 15 deelnemers.

Het alternatief is een online deelname. Er zijn verschillende aanbieders van webinars. hier kan een groep van maximaal 15 deelnemers een bijeenkomst volgen. De duur van een dergelijke training is ongeveer 2 uur. Deze opzet maakt het mogelijke om meerdere trainingen per dag te verzorgen. Een alternatief is om een geheel digitale cursus te volgen. Deze wordt afgesloten met een vragenlijst. Het aantal deelnemers is in deze opzet onbeperkt, maar er is dan geen uitwisseling van kennis en ervaring tussen collega's mogelijk.

Loskoppelen knaagdierbestrijding
Voor wie in het bezit is van een KBA-licentie (knaagdierenbestrijding), is het wellicht zinvol deze los te koppelen van de huidige licentie voor gewasbescherming. Wanneer alleen de KBA-aantekening verloopt, verloopt ook de licentie voor gewasbescherming. Vanaf 2022 verandert het CTGB de toelating van middelen op basis van anticoagulantia (bloedverdunners). Hierdoor komen er minder middelen beschikbaar voor houders van de KBA-licentie.