Login deelnemers

Nieuws

Gewasbescherming buiten landbouw wel toegestaan

Het gerechtshof van Den Haag heeft in hoger beroep, dat werd aangevraagd door belangenbehartigers Nefyto en Artemis, het gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen overbindend verklaard. Dit betekent dat het professioneel gebruik van deze middelen buiten de landbouw onder voorwaarden weer toegestaan is.

Sinds oktober 2016 was het verboden om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op verhardingen. Later werd dit verbod zelfs uitgebreid tot al het gebruik buiten de landbouw. Met de uitspraak die het hof heeft gedaan, is dit zogenaamde gebruiksverbod nu ongegrond verklaard. "De rechter heeft de ontwikkelaars van gewasbeschermingsmiddelen in het gelijk gesteld, omdat er een wettelijke basis voor het verbod ontbrak", zo staat vermeld.

'Een toelating moet definitief zijn'
Nefyto en Artemis zijn blij met de uitspraak. "Voor de transitie die beoogd wordt in het 'Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030' is een verschuiving nodig naar biologische middelen en laagrisicomiddelen. Bedrijven kunnen de investering in de ontwikkeling en de registratie van nieuwe producten alleen verantwoord doen wanneer de beslissing tot toelating niet wordt doorkruist door een gebruiksverbod op politieke gronden", zo schrijven de partijen in een gezamenlijk persbericht.