Login deelnemers

Nieuws

'Wetenschap moet bepalen over gewasbescherming'

Een meerderheid van de bevolking vindt dat wetenschappers bepalend moeten zijn in welke gewasbeschermingsmiddelen veilig zijn en dat dit oordeel niet uit de politiek moet komen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1.560 Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van LTO Nederland. Ook vinden Nederlanders dat voedsel uit landen met lagere productiestandaarden geweerd mogen worden.

Bij het oordeel over de veiligheid van gewasbeschermingsmiddelen moet de overheid niet leidend zijn, zo vindt een groot gedeelte van de 1.560 respondenten. Deze groep vertrouwt op het wetenschappelijke oordeel van de diverse Nederlandse en Europese autoriteiten, zoals het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Daarbij vinden veel van de Nederlanders ook dat voedsel uit landen met lagere standaarden uit de schappen geweerd mag worden.

Politiek mengt zich te veel in discussie
"Het is zorgelijk dat wetenschappelijke oordelen over gewasbeschermingsmiddelen steeds vaker politiek ter discussie staan. Wat ons betreft is de toelatingsautoriteit, die op basis van wetenschappelijke onderbouwing werkt, altijd leidend. Nu blijkt dat dit ook is hoe een groot deel van de bevolking er tegenaan kijkt", aldus Joris Baecke, de portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland. Een uitstekend voorbeeld voor deze situatie is de Europese discussie omtrent het verbod op de neonicotinoïden.