Login deelnemers

Nieuws

Doek valt definitief voor Mancozeb

Na bijna 60 jaar is het doek voor de fungicide Mancozeb definitief gevallen. Landbouwminister Carola Schouten sprak zich recent nog negatief uit over een tijdelijke verlenging van de cruciale schimmelbestrijder. Tijdens het Scopaff-overleg in Brussel is besloten dat het middel definitief verdwijnt van de Europese markt.

Sinds Mancozeb in verband werd gebracht met de ziekte van Parkinson werd de positie al snel onhoudbaar. Ondanks dat de toelatingsprocedure steeds weer op zich liet wachten, sloeg dit sentiment niet om naar het positieve. Tijdens het digitaal overleg van het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (Scopaff) is besloten de werkzame stof te verbieden. Enkele Europese lidstaten vroegen een hernieuwde licentie aan vanwege de belangrijke functie die het middel heeft. Het ging vooral om Zuid-Europese landen die de werkzame stof in de druiven- en fruitteelt inzetten.

Negatieve stem
In de akkerbouwsector wordt Mancozeb sinds jaar en dag toegepast in onder andere de aardappel- en uienteelt voor de schimmelbestrijding: meeldauw, phytophthora en alternaria. Ook in tarwe en bieten wordt het toegepast. Veel telers vinden het daarom een onmisbaar middel in het arsenaal. Een van de belangrijkste bestandsdelen is mangaan (20%), waardoor middelen gebaseerd op Mancozeb ook als bladmeststof fungeren. In totaal kent de stof maar liefst 900 toepassingen in de Europese Unie.

21 oktober informeerde Schouten de Tweede Kamer nogmaals over haar standpunt om niet in te stemmen met de hernieuwde registratie voor de werkzame stof. Dit advies is ook door het Ctgb uitgebracht. Een verrassing is dat niet. Al eerder kwam de minister tot deze beslissing. De lidstaten in de Europese Unie hebben nu 6 maanden om de verkoop en levering te stoppen, waarna een opgebruiktermijn van 6 maanden geldt. Dit houdt in dat gedurende seizoen 2021 nog voor het laatst met Mancozeb gespoten kan worden. De definitieve data worden nog gepubliceerd.

Wat betekent dit voor akkerbouwers? Om te beginnen een kostprijsverhoging. Mancozeb was een relatief goedkope werkzame stof die in veel middelen werd toegepast. Bijvoorbeeld Acrobat, Dithane, Fubol Gold en Valbon. De middelen zijn zowel als granulaat en in een vloeibare variant te verkrijgen. Voor de alternatiabestrijding moeten de telers vanaf nu terugvallen op de werkzame stof difenoconazool. Alternatieven zijn er niet.

Resistentie ligt op de loer
Wat ook meespeelt, is dat Mancozeb een multi-site fungicide is die niet resistentiegevoelig is. Alternatieven kennen dit aspect niet, waardoor de resistentie al snel op de loer ligt. Vandaar dat aan de meeste schimmelbestrijders Mancozeb is toegevoegd, zoals het zeer effectieve Zorvec NZeb. Voor phytophthorabestrijding zijn wel meer alternatieven, maar zoals gezegd mist hier de resistentiebewaking. Op de korte termijn hebben middelenproducenten geen alternatieven, waardoor de schimmelbestrijding een grote uitdaging kan worden. Telers met het PlaneProof-certificaat mochten Mancozeb al niet toepassen.

In een reactie op het Scopaff-besluit zegt licentiehouder UPL, die de Mancozeb Task Force leidt, dat er veel fouten in het toelatingsdossier zitten die de herregistratie hebben gedwarsboomd. De taskforce meldt alternatieven te overwegen zodat telers het middel toch kunnen blijven gebruiken.