Login deelnemers

Nieuws

Gewasbescherming staat achter Green Deal

De federatie van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie (ECPA) staat achter de Green Deal die de Europese Unie medio mei heeft gepresenteerd. De sector wil onder meer €14 miljard investeren in nieuwe technologieën en daarbij moeten tegen 2030 meer duurzame producten worden gebruikt.

De Green Deal moet tegen 2050 een klimaatneutraal continent maken van Europa. In het kader daarvan lanceerde de Europese Commissie half mei een biodiversiteitsstrategie en Farm-to-Fork. In die laatstgenoemde stelt de Europese Commissie onder meer voor om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 te halveren en het gebruik van kunstmest met 20% te verminderen. Daarbij moet 25% van de Europese landbouwgrond bestemd worden voor biologische landbouw; nu is dat 8%.

Doelen naar voren schuiven
Volgens de ECPA is het zeer belangrijk dat de gewasbeschermingssector verantwoordelijkheid neemt. "Daarom hebben we als sector een aantal doelen naar voor geschoven", vertelt Géraldine Kutas, directeur-generaal van de vereniging van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie bij Vilt. Er wordt bijvoorbeeld €10 miljard geïnvesteerd in innovatie op het gebied van precisie- en digitale technologieën en €4 miljard in innovatie op het gebied van biologische middelen.

Tevens willen de producenten van gewasbeschermingsmiddelen zich verder inzetten om opleidingen te verbeteren. "In die opleidingen moet gewezen worden op het belang van geïntegreerde gewasbescherming, maar ook op persoonlijke beschermingsmiddelen." Op die manier hoopt het ervoor te zorgen dat de blootstelling aan de risico's verder geminimaliseerd wordt. Ten slotte wil de ECPA zich inzetten op het verzamelen van lege plastic verpakkingen.