Login deelnemers

Nieuws

Europees verbod op schimmelbestrijder

Telers van bieten en granen moeten afscheid nemen van gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof epoxiconazool. De Euopese Unie heeft besloten de toelating niet te verlengen.

Epoxiconazool werd bijna 30 jaar lang gebruikt in de bieten- en granenteelt om schimmels te bestrijden. Het Europese besluit heeft tot gevolg dat 4 fungiciden in Nederland zullen verdwijnen, zo meldt BASF.

Bieten- en graanfungiciden
Het gaat om de graanfungiciden Adexar, Ceriax en Osiris die telers nog tot 31 juli 2021 mogen toepassen. Voor de bietenfungicide Retengo Plust geldt dat deze nog tot 31 oktober 2021 mag worden gebruikt. 

Telers die de genoemde fungiciden in 2021 willen inzetten, moeten deze middelen wel vóór 31 oktober van dit jaar hebben aangekocht en op hun bedrijf hebben staan.

Eerder verbod in Frankrijk
Vooruitlopend op het Europese verbod besloot Frankrijk een jaar geleden al over te gaan op een totaalverbod op epoxiconazool. De stof zou hormoonverstorend werken en daarmee volgens het Franse voedselagentschap een zorgwekkend gevaar vormen.