Login deelnemers

Nieuws

Afzet gewasbescherming 11,2% gedaald

In 2018 is in Nederland 11,2 procent minder gewasbeschermingsmiddel verkocht dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Niet eerder sinds het begin van de CBS meting in 2011 was de afzet in kilo werkzame stof lager dan in 2018. Het afzetcijfer schommelde sinds 2011 tussen de 9,4 en 11,4 miljoen kilo werkzame stof.

Meer loofdodingsmiddel
Het grootste deel (46 % ) van de verkochte gewasbeschermingsmiddelen werd in 2018 ingezet bij de bestrijding van schimmels en bacteriën. Voor de bestrijding van onkruiden en loofdoding was dat 32%. Voor het bestrijden van insecten en mijten werden veel minder middelen ingezet (2,6% ).

De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen voor de schimmelbestrijding is in 2018 vergeleken met een jaar eerder met bijna 9,2 procent gedaald naar 4,3 miljoen kilogram werkzame stof, een iets minder sterke procentuele afname vergeleken met het totaal.  

Daarentegen was de afname in de categorie overige middelen zoals minerale olie veel groter (-29,6%) vergeleken met het gemiddelde.  Maar tegelijkertijd was er bij de middelengroep onkruidbestrijding en loofdoding een toename van 2,6 % naar 3,0 miljoen kilo werkzame stof. Ook de verkoop van middelen voor de bestrijding van insecten en mijten (+ 14,9% ) liet een stijging zien.

Minder mancozeb, glyfosaat en minerale olie
De verkoop van de schimmelbestrijder mancozeb is in 2018 vergeleken met het jaar daarvoor met bijna 10% gedaald naar 2,2 miljoen kilogram werkzame stof. Bij de andere zogenoemde fungiciden is de afname met bijna 9 % naar 2,1 miljoen kilogram iets minder sterk. De verkoop van het het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat is in 2018 vergeleken met het jaar daarvoor met ruim 16 % gedaald naar 0,8 miljoen kilogram werkzame stof. Bij de andere zogenaamde herbiciden is er juist een stijging te zien met bijna 12% naar 2,2 miljoen kilogram werkzame stof.

Europese cijfers
Binnen de Europese Unie (EU28) wordt er jaarlijks voor zo’n 380 miljoen kilogram aan gewasbeschermingsmiddelen verkocht, blijkt uit cijfers van EuroStat. De laatste jaren is er sprake van een lichte daling van enkele procenten. Frankrijk en Spanje namen in 2017 met ieder 19% het grootste deel van de afzet van gewasbeschermingsmiddelen voor hun rekening. Italië en Duitsland volgden met respectievelijk 15 en 13 %. Samen zijn deze landen verantwoordelijk voor tweederde van de totale Europese afzet.