Login deelnemers

Nieuws

Praktische verduurzaming in de landbouw

De laatste cursusdag van de Agricultural Sprayer Academy vond plaats bij de Bayer Forward Farm in Abbenes. De Forward Farm gaat over duurzaamheid in de praktijk. Over hoe praktische oplossingen in de praktijk kunnen worden gedemonstreerd en bediscussieerd. Deze cursusdag is gericht op waterkwaliteit en biodiversiteit. Bovendien is er gekeken naar het werken met precisielandbouw.

De aftrap werd gedaan door Joris Roskam van Bayer met een introductie van Bayer en de Forward Farm. Dit bedrijf is een soort proefboerderij in Abbenes. Op deze boerderij van boer Jasper Roubos wordt door Bayer samen met andere partners geprobeerd duurzaamheid naar de praktijk te brengen. En dit vervolgens te laten zien aan de sector, maar ook aan bijvoorbeeld de politiek in Den Haag. Vandaar dat de boerderij ook te vinden is in de buurt van Den Haag.

Geïntegreerde teelt
Bij verduurzaming in de landbouw gaat het al snel over een geïntegreerde teelt. Een ruim begrip dat breed opgevat wordt. De focus van geïntegreerd telen ligt op een gezonde oogst, wat gerealiseerd wordt door aandacht voor preventie, diagnose en genezen. Hierbij staat de preventie, dus het voorkomen van problemen in het gewas voorop. Voorkomen dat het gewas ziek wordt is uiteraard winst, want dan hoef je niet te corrigeren.

“En des te beter we met allerlei technieken en systemen in staat zijn een goede diagnose te stellen. Hierdoor kun je voorkomen dat je moet genezen, en ook gerichter te kunnen genezen”, zo vertelt Roskam. Er zijn drie speerpunten die geïntegreerde teelt in de toekomst verder helpen. Dit zijn de moderne veredeling (voorkomen), nieuwe innovatieve middelen (‘genezen’) en de precisielandbouw (diagnose en genezen).

Vervolgens komt de waterkwaliteit ter sprake. Onder de aanwezigen ontstond al snel de discussie over de aanpak om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren. Dit met het oog op de normoverschrijdingen die worden gevonden in de waterkwaliteit. Hierbij wordt door de regelgeving vooral gekeken naar driftreductie, maar is dat nog wel de boosdoener? (Erf)afspoeling is misschien wel een grotere boosdoener wat betreft deze overschrijdingen. Daarbij komt dat de meetnauwkeurigheid van het water enorm heel precies is. Er kunnen stoffen worden gevonden op basis van nanogram per liter. Ter verduidelijking, dat is 1 korrel graan in 50.000 ton graan of 1 persoon gevonden tussen 1 miljard mensen.

Toelatingssysteem GBM
Ook komt de toelating van middelen aan bod. Hoe de Europese Unie hierin verschilt in vergelijking met de rest van de wereld. De EU keurt de middelen op basis van gevaar al af, terwijl bijvoorbeeld de VS dat doet op basis van het werkelijke risico van de desbetreffende toepassing. Risico is een combinatie van gevaar en blootstelling.

Zonder blootstelling vormt een gevaar geen risico.  Dit betekent dat wanneer een stof ook maar enige potentie heeft om schadelijk te zijn voor mens, dier of milieu deze vrijwel niet door het Europese systeem komt. Ongeacht hoe hoog de dosis is. Wanneer wordt gekeurd op basis van risico, kijkt de toelating naar hoe hoog de dosis van de stof moet zijn om schadelijk te zijn. Als deze dosis heel hoog is en in de praktijk nooit gaat worden gehaald, kan het middel toegelaten worden. Dit kan in de EU dus niet.

Contactloos doseren
Tijdens een rondleiding over het bedrijf werden er praktische (toekomstige) mogelijkheden gedemonstreerd voor het verduurzamen rond gewasbeschermingsmiddelen. Zo was er veel aandacht voor het vullen van de spuit en het doseren van de gewasbeschermingsmiddelen. Er werd een gesloten vulsysteem gedemonstreerd, waarbij de toediener niet meer in contact komt met het middel. Dit gebeurt met een adapter die op de jerrycans kan worden gedraaid. Deze kan dan vervolgens ondersteboven op het doseermechanisme worden bevestigd. De adapter is waterdicht en zo komt de gebruiker niet in contact met het middel. Zeer waarschijnlijk worden dergelijke gesloten vulsystemen over enkele jaren verplicht gesteld voor het doseren van vloeibare middelen.  

Het was de laatste cursusdag van de Agricultural Sprayer Academy en daarom werd er afgesloten met een barbecue. Ook kregen de deelnemers die de ASA-voltooid hebben een certificaat.

Meer weten over de ASA of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk op www.gezondtelen.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief.