Login deelnemers

Nieuws

Risico's gewasbescherming beperkt aangepakt in EU

De Europese Unie is er de afgelopen jaren slechts beperkt in geslaagd om de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Rekenkamer.

Om de risico's van gewasbeschermingsmiddelen voor mens en milieu te beperken, heeft de EU in 2009 de richtlijn 'Integrated Pest Management' (IPM) ingesteld. Deze richtlijn stelt dat landbouwers in principe verplicht zijn om alleen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken als er geen efficiënt alternatief mogelijk is die het gewenste effect geeft.

De IPM-richtlijn heeft tot nu toe nog niet het gewenste effect, zo staat in het rapport van de Europese Rekenkamer. De richtlijn is door veel lidstaten niet omgezet in nationale wetgeving. De Rekenkamer heeft onder andere informatiebezoeken gebracht aan 3 lidstaten (Frankrijk, Litouwen en Nederland). Van deze lidstaten had alleen Nederland een boetesysteem ingesteld voor het naleven van de IPM-richtlijn.

Geen duidelijke doelen en handhaving
Verder blijkt uit het rapport dat er geen duidelijke doelstellingen zijn op Europees niveau en de handhaving te kort schiet. Volgens controleurs is er ook te weinig stimulans om de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Ze verwijzen daarbij vooral naar de GLB-subsidies. Daarin wordt het naleven van de richtlijnen niet als voorwaarde gesteld. Hierdoor is de Europese Commissie niet in staat de risico's van het gebruik van middelen aanzienlijk te beperken.