Login deelnemers

Nieuws

Glyfosaatverbod in pachtcontract onwettelijk

De Gemeente Gilze en Rijen in Noord-Brabant gaat in hoger beroep tegen een besluit van de Grondkamer. De gemeente had in het pachtcontract voor gemeentelijke gronden een verbod op glyfosaat opgenomen. De Grondkamer heeft deze eis vernietigd.

De Grondkamer toetst en beoordeeld pachtovereenkomsten in Nederland. Zo ook de gemeentelijke pachtgrondovereenkomsten van Gilze en Rijen. De pachtgronden van de gemeente zijn in de toekomst bedoeld voor de bouw van huizen of bedrijven. Zolang er nog geen concrete bouwplannen zijn wordt de grond verpacht aan boeren.

Geen glyfosaateisen
In de pachtovereenkomsten voor 2020 heeft de gemeente opgenomen dat de boeren geen gebruik mogen maken van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. De Grondkamer heeft besloten deze eis te vernietigen. In het besluit staat dat: "Het verbod op het gebruik van glyfosaat de pachter teveel beperkt in zijn exploitatievrijheid." De gemeente Gilze en Rijen is het hier niet mee eens en gaat in beroep.

Opvallend detail: Tegelijkertijd besloot Staatsbosbeheer om op 40.000 hectare pachtgrond eveneens een glyfosaatverbod in te stellen. Dit maakte Carola Schouten, minister van LNV, bekend in een Kamerbrief.

Kan ambitie standhouden?
Staatsbosbeheer probeert het gebruik binnen 2 jaar naar 0 terug te brengen. In de nieuw op te stellen pachtovereenkomsten is de eis opgenomen dat het gebruik van glyfosaat in principe verboden is. De lopende contracten - waarin het middel nog wel mag worden gebruikt - worden uitgefaseerd. De vraag is nu of deze eis stand kan houden, met de uitspraak van de Grondkamer in het achterhoofd.