Login deelnemers

Nieuws

Verbod op middelenbezit van de baan

Er komt geen verbod op het in voorraad hebben van gewasbeschermingsmiddelen die geen toelating hebben in de eigen teelt. Het voorgestelde wetsartikel werd dinsdag 21 januari in de Tweede Kamer verworpen.

Met het voorstel zou het verboden worden om middelen voorradig te hebben die niet zijn bedoeld voor en toegelaten in de gewassen die op dat moment worden geteeld. Onder meer LTO Nederland en de SGP waarschuwden voor de onwerkbare regels die hiermee zouden ontstaan. Immers, de geteelde gewassen kunnen jaarlijks rouleren. Wanneer een teler bij wijziging van zijn bouwplan halflege verpakkingen direct moet wegdoen, zou dat leiden tot extra kosten en administratieve rompslomp. En dat terwijl er geen milieuwinst wordt behaald.

Reden voor Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Von Martels (CDA) om een amendement in te dienen, welke dinsdag werd aangenomen. Dat betekent dat het voorgestelde artikel 20a van de Wet gewasbeschermingsmiddelen wordt geschrapt.

Bureaucratische kerstboom
Joris Baecke, LTO-bestuurder met de portefeuille Gezonde Planten, reageert verheugd. “Met het verbod was niemand gebaat. De teler zou eerst opdraaien voor de afvoerkosten om de desbetreffende middelen vervolgens opnieuw te moeten aanschaffen.” Ook wijst hij op de ongewenste situatie die zou ontstaan als telers nog meer partijen inzage moeten geven in hun bedrijfsgegevens. “Met het intrekken van het verbod is grote onduidelijkheid, een bureaucratische kerstboom en problematische bewijsvoering bij de uitvoering van het verbod voorkomen.”