Login deelnemers

Nieuws

Lichtvervuiling belangrijke oorzaak insectensterfte

Lichtvervuiling is een belangrijke oorzaak van insecten sterfte. Dat blijkt uit een review van 150 wetenschappelijke studies over de afname van de insectenpopulatie. Lichtvervuiling tegengaan kan dan ook een effectieve methode zijn om de afname te remmen.

Er is een grotere afname van insecten in gebieden met meer vervuiling door kunstmatig licht stellen de onderzoekers. Dat komt onder andere doordat de insecten door het licht aangetrokken worden en daardoor een perfecte prooi vormen. Een van de andere redenen die genoemd wordt is dat het natuurlijke ritme van de insecten wordt verstoord, wat onder andere negatief is voor de voortplanting.

Ongeveer de helft van alle insectensoorten is in de nacht actief. Toch worden niet alleen deze soorten door licht verstoord. Ook overdag actieve soorten worden namelijk verstoord in hun nachtelijke rust. Volgens de onderzoekers is er lichtvervuiling op een kwart van het landoppervlakte van de wereld en heeft het daardoor grote impact.

Eenvoudige maatregel
Hoewel lichtvervuiling volgens de onderzoekers soms wel overschat wordt als oorzaak voor de afname van insecten, is het wel heel eenvoudig om onnodig licht uit te doen. "Daardoor kan de afname van insecten sterk gereduceerd worden door een dergelijke simpele maatregel", aldus de onderzoekers in theguardian.com. Ook LED-licht kan een oplossing zijn. Dit licht kan eenvoudig aangepast worden in minder verstorende kleuren licht. Blauwwit licht lijkt namelijk op daglicht, en heeft daardoor de meeste invloed op de insecten, terwijl bijvoorbeeld groen licht veel minder schadelijk is.

De onderzoekers stellen voor dat er een nationaal licht reductie doel moet komen in Engeland. Dit zou vastgelegd moeten worden in de wet. Behalve lichtvervuiling worden oorzaken als een kleiner beschikbaar gebied voor insecten, chemische verontreiniging en invasieve soorten genoemd. 

Niet alleen landbouw
Waar intensieve landbouw vaak als belangrijkste oorzaak van insectensterfte genoemd wordt, blijkt uit dit onderzoek dat ook andere factoren een belangrijke reden zijn. De afname van de insectenpopulatie werd in een ander wereldwijd onderzoek onderstreept: 40% van de insectensoorten zou bedreigd worden door uitsterven.