Login deelnemers

Nieuws

Europees Parlement wil verbod Mancozeb

De Europese Commissie zal zich opnieuw over Mancozeb moeten buigen. Een bezwaarmotie tegen een verlenging van de toelating met 1 jaar heeft bijval gekregen van het Europees Parlement.

Een meerderheid van de 443 leden van het Europees Parlement stemde woensdag 18 december voor de bezwaarmotie van Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. De Europarlementariër tekende begin december bezwaar aan tegen het voornemen van de Europese Commissie om de toelating van Mancozeb met 1 jaar te verlengen. Ook de milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) sprak zich daarop negatief uit over verlenging van de toelating.

Tweede Kamer wil onderzoek
Er is veel discussie rondom Mancozeb, onder meer omdat het gelinkt wordt aan de ziekte van Parkinson. In september werd dit aangekaart door tv-programma Zembla. De Tweede Kamer wil dat er een onderzoek komt naar het verband tussen het gewasbeschermingsmiddelengebruik en neurologische aandoeningen zoals Parkinson. Ook zou de regering er in de EU op moeten aandringen dat dit onderwerp standaard wordt meegenomen in de toelatings- en herbeoordelingsprocedure. Zo blijkt uit een motie van de ChristenUnie die 10 december door de Tweede Kamer werd aangenomen.

Mancozeb wordt breed toegepast binnen de Nederlandse landbouw, onder meer voor schimmelbestrijding in aardappelen, uien, tulpen en lelies. Formeel loopt de toelating op 31 januari 2020 af. De Europese Commissie beslist over velenging. Sinds 2016, toen de Europese goedkeuring voor Mancozeb afliep, is dat steeds met 1 jaar gebeurd.

Het wachten is op EFSA
De Europese Commissie is in afwachting van de Europese Voedselautoriteit (EFSA) dat nog niet alle details rondom Mancozeb helder heeft. Het Standing Committee on Plants Animals Food and Feed (SCoPAFF) heeft zich eind oktober wel positief uitgesproken over verlenging van de toelating. Nefyto durft niet te voorspellen welke kant de bal op gaat rollen.