Login deelnemers

Nieuws

Ctgb perkt toelating op 2 glyfosaatmiddelen in

Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft onlangs besloten de toelating van 1 glyfosaatmiddel af te wijzen. Van een ander middel is de toelating sterk ingeperkt. Het zijn de eerste besluiten van het Ctgb in een herbeoordelingsronde van de glyfosaathoudende middelen.

Nadat de Europese Unie het gebruik van glyfosaathoudende middelen in 2017 voor 5 jaar (in plaats van 10 jaar) heeft verlengd, werd ook besloten dat al deze middelen op nationale markten opnieuw beoordeeld moeten worden. Die herbeoordelingsronde is nu gestart. Het middel dat het Ctgb heeft afgewezen is Kyleo (15471 N). Dit middel is afgewezen op basis van risico’s voor waterorganismen en niet vanwege risico's voor mensen.

Etna Next
Bij het andere glyfosaatmiddel, Etna Next, spelen eveneens geen risico's voor de mens. Het grootste gedeelte van de aangevraagde toepassingen is niet toelaatbaar. Dit omdat er gegevens ontbreken om een acceptabel risico aan te tonen voor niet-doelwit-geleedpotigen (onder meer spinnen en insecten) en in veel gevallen ook niet voor vogels of zoogdieren.

Veilig gebruik is wel aangetoond voor de aangevraagde toepassingen als een aanstrijkbehandeling in bieten en maïs. Dit tegen aardappelopslag, en pleksgewijze aanstrijkbehandelingen tegen onkruiden.