Login deelnemers

Nieuws

Oostenrijk trekt gepland glyfosaatverbod in

Er komt vanaf 1 januari 2020 toch geen verbod op het gebruik van glyfosaat in Oostenrijk. De reden is een formele fout. Het voorstel had ter kennisgeving moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie.

Oostenrijk kondigde afgelopen zomer als eerste lidstaat van de Europese Unie een geheel verbod aan op het gebruik van glyfosaat. Een besluit dat in principe tegen de wetgeving indruist; gewasbeschermingsmiddelen die op Europees niveau zijn goedgekeurd, kunnen officieel niet worden verboden door afzonderlijke lidstaten. Wel mogen zij het gebruik hiervan inperken.

Grote frustratie
Desondanks zou het Oostenrijkse glyfosaatverbod 1 januari 2020 ingaan. Voor dergelijke wetgeving geldt echter de verplichte informatieprocedure. Het ontwerp moest van tevoren naar de Europese Commissie gestuurd worden en dat is niet gebeurd, laat bondkanselier Brigitte Bierlein weten. Tot grote frustratie van een aantal politieke partijen en NGO’s in het land.

Of er een nieuwe procedure komt voor een nationaal glyfosaatverbod in Oostenrijk is nog onduidelijk. Inmiddels beramen ook andere Europese lidstaten zich op een verbod. Duitsland heeft aangekondigd glyfosaat de komende jaren gefaseerd uit te bannen en heeft het jaar 2023 daarvoor als deadline gesteld. Frankrijk verbiedt daarnaast een groot deel van de glyfosaatproducten per 2022.

Gebruik in Nederland uitgekleed
Ook in Nederland staat het gebruik van glyfosaat onder druk. Er is veel discussie over het feit of het middel kankerverwekkend is. De toepassing van glyfosaat is hierdoor de laatste jaren steeds verder uitgekleed. Maar, op Europees niveau is de toelating van glyfosaat in 2017 nog met 5 jaar verlengd. Voor gebruik na december 2022 zal opnieuw een meerderheid van de stemmen nodig zijn in de Europese Commissie.