Login deelnemers

Nieuws

Nakorting CZAV hoger dan vorig jaar

Leden van CZAV krijgen dit jaar €1,5 miljoen uitgekeerd, terwijl dat vorig jaar €1,3 miljoen was. De nakorting is te danken aan de positieve cijfers van de coöperatie over het boekjaar 2018/2019.

De nakorting valt dus €0,2 miljoen hoger uit dan vorig jaar en wordt naar rato van omzet aan de leden en klanten terugbetaald. Deze korting wordt uitbetaald over de groepen gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, veevoeders, uien- en maïszaden.

CZAV verleent dit jaar tevens korting op organische mest. Daarmee wil de coöperatie vooral recht doen aan de groeiende aandacht voor bodem en bemesting. Ook wil ze de binding van de activiteiten op die manier extra zichtbaar maken. Dit betreft de vaste mest, vloeibare mest, composten en champost.

Moeizaam groeiseizoen
Het positieve resultaat is wel enigszins opvallend te noemen, gezien het moeizame groeiseizoen. Het seizoen werd vooral gekenmerkt door droge en warme periodes. Door de goede bodemstructuur zijn de opbrengsten in het zuidwesten van het land desondanks meegevallen. De graanoogst is opvallend goed. Ook is voldoende en goed ruwvoer gewonnen en is de fruitpluk goed en vlot verlopen. Door de neerslag zijn latere oogsten wel vertraagd, evenals het inzaaien van de wintertarwe en het planten van bollen.