Login deelnemers

Nieuws

Verzet tegen verlenging Mancozeb

De milieucommissie ENVI, van het Europees parlement, heeft zich negatief uitgesproken over het verlengen van de licentie voor de schimmelbestrijder Mancozeb. Eerder pleitte SCoPAFF nog voor een verlenging met 1 jaar.

Eind oktober werd door het Standing Committee on Plants Animals Food and Feed (SCoPAFF) nog positief geoordeeld over het verlengen van de licentie. Het suddert sinds 2016 rond deze schimmelbestrijder, omdat het mogelijk gevaren voor gezondheid met zich meebrengt. Het middel wordt gelinkt aan de ziekte van Parkinson op het platteland.

Bezwaarmotie aangenomen
Dinsdag 3 december heeft de Europese Commissie voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) positief geoordeeld over het verbod op Mancozeb. Anja Hazekamp, Europarlementariër en lid van Partij voor de Dieren, tekende maandag bezwaar aan tegen verlenging.

De discussie speelt al jaren, maar werd in ons land half september weer aangezwengeld. Toen besteedde tv-programma Zembla aandacht aan de ziekte van Parkinson op het platteland. De Europese voedselwaakhond (EFSA) heeft nog altijd niet alle details rond Mancozeb helder. Hierdoor is de licentie per 2016 steeds met 1 jaar verlengd. Het Europese Committee voor Risicoanalyse heeft zich al wel uitgesproken over de risico’s. Ook is landbouwminister Carola Schouten tegen verlenging.

Beslissing deze maand
Op 31 januari 2020 loopt de toelating van Mancozeb af. De Europese Commissie wil deze toelating met 1 jaar verlengen, in afwachting van het oordeel van EFSA. Nu een meerderheid in de ENVI tegen herregistratie is, gaat het volledig Europees Parlement zich nog deze maand over de motie buigen. Het Parlement geeft alleen een advies en kan niet zelf beslissen.

Mancozeb, van middelenproducent UPL, wordt enorm breed toegepast binnen de landbouw. In Nederland in aardappelen, uien, tulpen en lelies voor de schimmelbestrijding. Volgens UPL wordt Mancozeb slachtoffer van de publieke opinie. Het middel wordt al ruim 50 jaar toegepast in de sector.

'Formeel zegt het niets'
Europarlementariër Jan Huitema, sinds kort zelf vast lid van ENVI, licht de bezwaarmotie toe: "Formeel gezien heeft het Europees Parlement hier niets over te zeggen. Nu de milieucommissie zich hierover heeft uitgesproken wordt het, naar alle waarschijnlijkheid, nog deze maand plenair behandeld door het EP. Waarschijnlijk is ook hier een meerderheid tegen verlenging. Dit zeg ik omdat het een gewasbeschermingsmiddel betreft, en daar hebben mensen nu eenmaal een slecht gevoel bij."

Zolang echter de EFSA zich niet heeft uitgesproken over herregistratie of niet, gebeurt er niets. Het is volgens Huitema daarom te vroeg om nu al definitief afscheid van Mancozeb te nemen. Iedere lidstaat besluit uiteindelijk zelf wat te doen met de toelating. Aangezien minister Schouten zich al heeft uitgesproken tegen het middel, is het de vraag of een positief oordeel van EFSA het tij kan keren.