Login deelnemers

Nieuws

Uienteler mag Rudis gaan gebruiken

Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de toelating verleend voor Rudis als een grondbehandeling voor zaaien in uien, sjalotten en knoflook. Bodemgebonden ziekten vormen in toenemende mate een probleem.

Om bodemgebonden ziekten beheersbaar te houden zijn meerdere maatregelen noodzakelijk, zoals perceelskeuze, gewasrotatie, bedrijfshygiëne, raskeuze en bewaring. De toelating van Rudis vormt een belangrijk onderdeel in het totale pakket aan maatregelen om grondgebonden ziekten, zoals witrot (zie onderstaande afbeeldingen) en Fusarium, beheersbaar te houden.

Toepassing
Rudis mag voor het zaaien ingewerkt worden in een dosering van 0,6 liter per hectare. Het geniet de voorkeur om de toepassing voor de laatste grondbewerking voor het zaaien uit te voeren. Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in uien, knoflook en sjalotten (grondbehandeling) in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.