Login deelnemers

Nieuws

Schouten: 'Honingdauw meewegen bij beoordeling'

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil dat de blootstelling via honingdauw aan gewasbeschermingsmiddelen opgenomen gaat worden in de beoordeling. Dat is het gevolg van een recent onderzoek naar een nieuwe blootstellingsroute van neonicotinoïden aan insecten. 

Uit het onderzoek blijkt dat nuttige insecten blootgesteld worden aan de neonicotinoïden via honingdauw. Die blootstelling wordt momenteel nog niet meegewogen in de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. In een Kamerbrief zegt minister Schouten dat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft toegezegd dat het bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) gaat vragen deze blootstellingsroute op te nemen in de beoordelingskaders. Daarbij bedoelt zij onder andere het EFSA-bijenrichtsnoer (Bee Guidance).

Aangezien het gebruik van neonicotinoïden inmiddels al fors ingeperkt is, vindt het Ctgb het niet nodig om de middelen te laten herbeoordelen op basis van deze blootstellingsroute. Minister Schouten schrijft dit in een antwoord op Kamervragen van Laura Bromet (GroenLinks). 

Breedwerkende middelen
Bromet vroeg de minister ook of zij het eens is met de onderzoekers van Wageningen Universiteit (WUR), die stellen dat er nieuwe strategieën voor gewasbescherming ontwikkeld moeten worden. Deze mogen vervolgens niet afhankelijk zijn van breedwerkende insecticiden (zoals neonicotinoïden).

Schouten geeft antwoord vanuit de visie gewasbescherming 2030, dat er een omslag moet komen in het gewasbeschermingsmiddelengebruik. Het doel hiervan is onder meer om een reductie van het middelengebruik te bewerkstelligen.