Login deelnemers

Nieuws

STAF: 'PBL brengt landbouw imagoschade toe'

Stichting Agri Facts (STAF) stelt opnieuw dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) informatie heeft verstopt in haar publicatie over gewasbescherming. Volgens de stichting heeft het PBL veel relevante informatie weggelaten en is het rapport nauwelijks te controleren.

Dit schrijft STAF naar aanleiding van een brief die het PBL publiceerde. Volgens het PBL is het namelijk juist zeer transparant over haar meetmethode en zijn de conclusies, die STAF eerder trok, in hun ogen onjuist. Ook voegde het PBL een extra hoofdstuk toe. Daarin staat beschreven hoe de conclusie; dat de normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen met 15% zijn afgenomen, tot stand is gekomen.

STAF blijft bij haar punt dat het moeilijk blijft de 15% afname te duiden. Een probleem voor STAF is de definitie van normoverschrijding. PBL heeft een strenge definitie gekozen, waarbij een meetpunt met overschrijdingen geldt als een normoverschrijding. Er had echter ook gekozen kunnen worden voor een definitie waarbij een normoverschrijding gebaseerd wordt op basis van metingen bij de verschillende meetpunten.

Definitie van normoverschrijding
Het kan nu voorkomen dat bij een meetpunt het aantal normoverschrijdingen van een bepaald middel gedaald is van 10 tot 1. Volgens de definitie van PBL maakt dat echter niet uit: Al is het aantal overschrijdingen bij een meetpunt gedaald, het is en blijft een normoverschrijding. STAF en LTO stellen dat, als de definitie op basis van meerdere metingen zou worden gebruikt, de doelstelling van 50% minder normoverschrijdingen ruimschoots is gehaald.

STAF hekelt het feit dat het PBL, ondanks dat het wist dat er meerdere definities zijn voor normoverschrijdingen, dit toch niet vermeld. STAF stelt dan ook dat het PBL niet het volledige palet aan verbeteringen heeft gemeld, maar slechts 1 optie naar voren geschoven heeft. Ook de stelling van het PBL dat de 94 meetpunten die gebruikt zijn representatief zijn voor het landelijke meetnetwerk, klopt niet. Daarnaast heeft het PBL een strengere beoordelingsmethodiek gebruikt dan de EU voorschrijft.

Imagoschade
STAF schrijft dat de land- en tuinbouw onnodig veel imagoschade is toegebracht, door de 15% niet in de juiste context te plaatsen. Dit valt het PBL aan te rekenen. Daarom vraag STAF nogmaals de 'Tussenevaluatie Gewasbescherming' opnieuw te publiceren, maar nu in het juiste perspectief. Desgevraagd stelt onderzoekscoördinator Geesje Rotgers dat er juridische stappen ondernomen kunnen worden. "Vanaf het begin van dit proces kijken juristen mee en STAF is zeker van zijn zaak. Er wordt misbruik van de complexiteit gemaakt."

Klik hier voor de brief van Staf aan het PBL voor een gedetailleerde argumentatie.