Login deelnemers

Nieuws

NVWA gaat gericht groene middelen controleren

Vanaf 2020 gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) risicogerichte controles uitvoeren op de verkoop van groene gewasbeschermingsmiddelen. Deze inspecties zullen gedaan worden bij de producenten en leveranciers van deze middelen. 

Het gaat om de middelen die verkocht worden als zogenaamde 'groene middelen', maar daarvoor niet zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dit zijn onder andere biostimulanten, bodemverbeteraars en andere middelen van natuurlijke oorsprong. Deze middelen vallen in veel gevallen onder de definitie van gewasbeschermingsmiddel, ook als dit niet wordt geclaimd.

RUB-middelen
Ook gaat de NVWA de verkoop van RUB-middelen controleren. Het betreft middelen die zijn toegelaten op basis van de Regeling uitzondering bestrjidingsmiddelen (RUB-lijst). De risico's van deze middelen zijn nooit beoordeeld, en voldoen dan ook niet aan de Europese wetgeving. Deze middelen moeten alsnog worden beoordeeld, of van de markt gehaald worden.