Login deelnemers

Nieuws

MH gaat vrijuit in aardappelteelt

Met het verdwijnen van de kiemremmer CIPC worden de telers nog afhankelijker van de werkzame stof maleïnehydrazide als kiemremmer in uien en consumptieaardappelen. In het Verenigd Koninkrijk raakte maleïnehydrazide (MH) in opspraak en mocht behandeld product niet langer als veevoer worden afgezet. Die beperking is nu opgeheven.

De uiensector zat in 2017 met geknepen billen, want toen besloot de Europese Commissie opeens om de licentie van maleïnehydrazide niet te verlengen. Uiteindelijk wist de gehele agrarische sector het tij echter te keren.

Vanaf 1 november 2018 gold voor MH een beperking bij de toepassing in consumptieaardappelen in het Verenigd Koninkrijk. De aardappelen of aardappelreststromen die bestemd waren voor de veevoerindustrie mochten niet met MH behandeld zijn. Erg lastig voor een sector die zijn reststromen juist circulair afzet binnen de keten.

MH veilig verklaard
De Britse tegenhanger van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb): Chemicals Regulation Division (CRD), heeft eind juli echter bepaald dat de beperking per direct wordt opgeheven. Hierdoor gaan alle kiemremmers met de werkzame stof maleïnehydrazide vrijuit. Het gaat om de bij ons bekende Crown MH en ook Fazor.