Login deelnemers

Nieuws

Frankrijk verbiedt populair gewasbeschermingsmiddel

Frankrijk gaat alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van 'epoxiconazool' verbieden. Het gaat om een fungicide die ook hier in Nederland in veel middelen zit. De middelen met deze stof worden verboden, omdat het Franse voedselagentschap de stof als een zorgwekkend gevaar heeft aangemerkt.

Volgens het Franse voedselagentschap zou deze stof hormoonverstorend werken. Nadat in 2017 nieuwe Europese regelgeving geïntroduceerd werd omtrent hormoonverstoorders, is de stof 'epoxiconazool' aan meerdere onderzoeken blootgesteld. Het Franse voedselagentschap had namelijk al vermoedens dat er hormoonverstorende effecten waren.

Grote gevolgen
In Frankrijk worden nu 76 producten met deze stof uit de handel gehaald. Dit kan grote gevolgen gaan hebben, want op ongeveer de helft van de landbouwoppervlakte worden er middelen op basis van 'epoxiconazool' gebruikt. In de bietenteelt zou het zelfs op ruim 70% van de oppervlakte gebruikt worden.

Ook in Nederland is de stof populair. Het zit onder meer in de middelen Retengo plus, Adexar, Ceriax, Osiris en Seguris. De Europese autoriteiten beslissen in de loop van 2020 of het middel hier toegelaten blijft.