Login deelnemers

Nieuws

Schouten: 'Ik blijf achter neonics-verbod staan'

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft via een Kamerbrief gereageerd op de brief die verschillende akkerbouworganisaties haar 30 april hebben gestuurd. Daarin kaartten zij de gevolgen aan van het verbod op neonicotinoïden, ook de gevolgen van een verbod op glyfosaat kwamen aan bod.

De minister heeft ogenschijnlijk geen spijt van haar besluit om in te stemmen met het verbod op 3 neonicotinoïden. "De European Food and Safety Authority (EFSA) constateerde onacceptabele risico's voor bijen. Ik heb mij laten adviseren door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het verbod van de Europese Commissie gesteund. Ik sta hier nog steeds achter."

Toekomstvisie
Het gedachtegoed van minister Schouten is omvat in de 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030', waar ook sectororganisaties achter staan. LTO Nederland, de Nederlandse Akkerbouw Vakbod (NAV), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en Cosun schreven tezamen een brief, naar aanleiding van hachelijke situatie op suikerbietenpercelen. Volgens Schouten onderschrijft deze brief haar visie om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.

Gewasbeschermingsmiddelen blijven nodig in de overgangsfase tussen het huidig systeem en het toekomstbeeld met de laagrisicomiddelen, weerbare planten en teeltsystemen en niet-chemische alternatieven. Echter, de risico’s moeten wel te overzien zijn. Dat bij een verbod de gevolgen soms groot zijn, zoals bij de bietenteelt, is haar bekend. "Ik wil met de sector op zoek naar oplossingen die passen in de geïntegreerde gewasbescherming."

Vrijstelling voor Batavia
De minister heeft reeds met een groep telers gesproken en gaat dit in de toekomst nog eens doen. Zo hoopt ze samen tot een oplossing te komen die past binnen de visie richting 2030. Met de vrijstelling voor het middel Batavia in de bietenteelt (voor teeltseizoen 2019) heeft ze ingespeeld op de situatie. Batavia werkt tegen bladluis en trips, maar veel minder of niet tegen larven van de bietenvlieg en bietenkevers.

Vorige week maakte de minister ook bekend niet voor een verlenging van de herbicide desmedifam te zijn: dat is een bestandsdeel van Betanal, samen met fenmedifam. Dat is een nieuwe klap voor de toch al onder druk staande bietenteelt.