Login deelnemers

Nieuws

Minister staat niet achter verlenging desmedifam

Het SCoPAFF vergadert 20 en 21 mei over de regelgeving met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) schrijft woensdag 15 mei welke standpunten zij inneemt. De verlenging van desmedifam, de werkzame stof in Betanal, zit er niet in als het aan haar ligt.

Het Europese Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders (het SCoPAFF) ondersteunt de Europese Commissie bij de besluitvorming rond diverse landbouwkundige onderwerpen, waaronder gewasbescherming. De Europese Commissie liet vorig jaar al weten dat er geen meerderheid is om de werkzame stof desmedifam te verlengen, waarop de Europese bietensector onthutst reageerde.

Ctgb negatief
In de Kamerbrief laat ze weten dat ook het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) haar adviseert om de goedkeuring niet te hernieuwen. Dit vanwege zorgen over 'carcinogene en reprotoxische eigenschappen'. Desmedifam zou een hormoonverstorend effect hebben. De delegatie is daarmee voornemens in te stemmen met het voorstel om de verlenging niet te hernieuwen.

Nadat het standpunt van de Europese Commissie vorig jaar bekend werd, trok de Europese bietentelersorganisatie CIBE aan de bel. Zij riepen op om brieven te sturen en daarin op te roepen dat desmedifam, samen met fenmedifam, cruciaal zijn voor de onkruidbestrijding in suikerbieten. De Commissie oordeelde dat er vanuit de sector niet voldoende tegengeluid klonk. Suiker Unie ondersteunde het initiatief van de CIBE.

Kostprijsverhoging
Betanal wordt door veel telers gezien als de ruggengraat in de onkruidbestrijding van bieten, en is daarmee volgens telers broodnodig. Een verbod maakt dat er meer mechanisch moet worden bestreden. Met het oog op kostenverhoging wordt dit niet als een positieve ontwikkeling gezien, zeker bij de huidige bietenprijzen en verwachting voor het gewas. Meer details over het uitfaseren van desmedifam zijn nog niet bekend gemaakt.