Login deelnemers

Nieuws

Akkerbouwers zenden brandbrief naar Schouten

Royal Cosun, LTO Nederland, het NAJK en de Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV) hebben gezamenlijk een brandbrief verzonden naar minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Hierin kaarten zij 2 grote uitdagingen aan voor akkerbouwers: de huidige situatie in suikerbieten en het fundament onder de toelating van glyfosaat.

Suikerbieten hebben het momenteel zwaar, onder meer door het gebrek aan zaadcoating met een neonicotinoïden. Vooral op de zware kleigrond worden bietengewassen zwaar getroffen door insectenplagen. Als gevolg hiervan wordt met breedwerkende insecticiden ingegrepen, die meer kwaad dan goed doen voor het milieu.

Op telerbezoek
De schade door insecten is in individuele gevallen soms zo erg dat bieten moeten worden overgezaaid. De schrijvers en akkerbouwsector stuit het tegen de borst dat het verbod tot dergelijke milieubelastende zaken leidt. Ze roepen Schouten daarom op om een getroffen bedrijf te bezoeken en de problematiek zelf te aanschouwen. Zij hopen met elkaar te komen tot een oplossing voor komend jaar en de verdere toekomst.

Een ander groot punt van zorg voor de sector is het gebruik van glyfosaat. Zij vrezen namelijk dat deze herbicide eenzelfde lot is toebedeeld als de neonicotinoïden. Deze relatief milieuvriendelijke herbicide wordt dan vervangen door middelen die milieubelastender zijn. Daarbij is volledig mechanisch onkruid bestrijden een utopie, zo wordt geschreven.

Wetenschap moet overheersen
De partijen willen meedenken over de reductie van het glyfosaatgebruik. De sector heeft al een eerste stap gezet door een pre-harvestbespuiting in peulvruchten. In beide gevallen zien zij wetenschappelijke kennis als fundament en niet de emotie. Glyfosaat past hier prima in.