Login deelnemers

Nieuws

Toepassing glyfosaat verder uitgekleed

Op vrijdag 19 april heeft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de Tweede Kamer geïnformeerd over moties aangaande gewasbescherming. Deze moties gaan onder andere in op glyfosaat, diquat en neonicotinoïden. De antwoorden ondersteunen de eerdere 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030'.

Glyfosaat is op dit moment misschien wel het heetste hangijzer in de gewasbeschermingssector. In deze Kamerbrief informeert de minister de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie die Tjeerd de Groot (D66) indiende. Deze motie ging over het inperken van de toepassing van glyfosaat.

Minder toepassingen
Het doodspuiten van blijvend grasland, een 'pre-harvest-bespuiting' en het jaarlijks toepassen van het onkruidmiddel (kalenderspuiten) worden opgenoemd als toepassingen die kunnen vervallen. Glyfosaat mag alleen binnen een geïntegreerde aanpak worden toegepast. Minister Schouten onderschrijft het laten vervallen van de toepassingen. Zij ziet chemische gewasbescherming als laatste redmiddel.

Europese lidstaten zijn momenteel bezig met de herbeoordeling van alle middelen waarin glyfosaat zit (ongeveer 50 middelen). Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is de rapporteur voor de Europese Unie en verwacht de onderzoeken eind 2019 te hebben afgerond. Het versnellen van de besluitvorming, wat de Kamer graag zou zien, is niet mogelijk volgens de minister.

Overgangsperiode
Het uitvoeringsprogramma omtrent de 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030' moet duidelijkheid scheppen over een toekomst waarbij glyfosaat minder of niet kan worden toegepast De mechanische of de ecologische onkruidbestrijding moet het alternatief bieden. De minister wil afspraken maken voor een overgangsperiode. Ook wordt een overleg gepleegd met initiatieven die bijvoorbeeld FrieslandCampina en Natuurmonumenten aankondigen. Zij willen het glyfosaatgebruik nu al verminderden of stoppen.

Afgelopen jaar maakte Natuurnetwerk Brabant bekend dat op pachtgrond in deze provincie geen glyfosaat meer mag worden toegepast. Ook de gemeente Den Bosch kwam in het nieuws met soortgelijke maatregelen. De gemeente wil pachters van gemeentelijke gronden ontmoedigen het middel te gebruiken. De lokale partijen eisten dat de gemeente ook iets deed tegen verkoop van glyfosaat aan particulieren, maar daar ziet de gemeenteraad niets in.

Antwoorden op andere middelen
Ook bij het wegvallen van de middelen diquat en thiram ziet de minister mechanisch als het antwoord. Onderzoek van Wageningen Economic Research (WUR) leert dat mechanisch en thermisch bestrijden (branden) een beperkt negatief effect heeft op het bodemleven. De invloed op de insecten is echter sterk wisselend. Alleen voor broedende akkervogels is mechanische bestrijding destructief.

De Kamerbrief staat verder uitgebreid stil bij vragen van Helma Lodders (VVd) over het verhogen van MRL's bij 8 werkzame stoffen, waaronder de neonicotinoïde clothianidin. Ondanks dat deze stof in de Europese Unie volledig is verboden, mag behandeld product van buiten Nederland wel worden behandeld. De minister zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de toepassing in andere landen. Dat geldt ook voor een ontheffing op neonicotinoïden-behandeld zaaizaad (Cruiser SB). Dat dit voor oneerlijke concurrentie zorgt, noemt zij onoverkoombaar.