Login deelnemers

Nieuws

Woede om strengere regels voor gewasbescherming

De aangepaste toelating van 18 gewasbeschermingsmiddelen in Duitsland kan op weinig sympathie uit de sector rekenen. De beoordelaar Umweltbundesamt (UBA) stelt namelijk dat bij het gebruik van deze middelen 10% van het perceel voor de biodiversiteit moet worden ingezet.

In een persbericht spreekt het Deutschen Bauernverbandes (DBV) zich uit tegen deze aangescherpte eis. Het UBA heeft de eis voor 18 verschillende stoffen aangescherpt. Het gaat onder meer om een insecticide, fungicide en een herbicide met glyfosaat als werkzame stof.

Eisen voor biodiversiteit
De middelen zijn in februari 2018 opnieuw toegelaten op de Duitse markt. Echter, het UBA oordeelt dat vanaf 1 januari 2020 een extra eis geldt: de toepassers zijn verplicht om minimaal 10% van hun bedrijfsoppervlakte uit productie te nemen en te gebruiken voor biodiversiteit. Een voorbeeld daarvan kan het aanleggen van bloemenranden zijn.

DBV noemt de eis onwettig en tegen de wetgeving van de Europese Unie (EU) in. "De vergroeningsmaatregelen worden via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) georganiseerd en niet via een middeltoelating", zo zegt Joachim Rukwied, de voorzitter van DBV. "De rechtelijke basis voor de regel ontbreekt, zowel in Duitsland als de EU. De maatregelen voor de biodiversiteit horen niet thuis in de beoordeling voor gewasbeschermingsmiddelen."

Volgens DBV werd in 2016 op 4,4 miljoen hectare landbouwgrond aan de biodiversiteit gewerkt. Dit komt neer op iedere vierde hectare in het land. Van alle bedrijven doet 40% vrijwillig mee aan dergelijke programma’s. Het gaat om 110.000 bedrijven.

Landbouwminister neemt afstand
Ook het Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), onderdeel van het Duitse landbouwministerie, heeft zich negatief uitgesproken over de gang van zaken bij UBA. Het zegt dat de dienst geen recht heeft om deze maatregelen op te leggen. Landbouwminister Julia Klöckner heeft afstand genomen van de maatregelen en bevestigt dat het niet mogelijk is om op een dergelijke manier landgebruik af te dwingen.