Login deelnemers

Nieuws

Niveau bodemwater terug op normaal niveau

Aan de hand van satellietbeelden concludeert VanderSat dat het niveau van het bodemwater in Nederland weer terug is op een normaal niveau. Voor sommige gemeenten heeft het watertekort 10 maanden geduurd.

Ruimtetechnologiebedrijf VanderSat gebruikt satellietbeelden van de ESA en NASA om een beeld te schetsen van de bodemvochttoestand. Dat doet het over heel de wereld; zo ook voor Nederland. Volgens het bedrijf is de meetmethode, die gekoppeld is aan historische waarden, betrouwbaarder dan het traditioneel uitrekenen van het neerslagtekort. De gegevens van VanderSat nemen namelijk ook de verdamping mee.

Nivellerend effect
Het ruimtetechnologiebedrijf constateerde afgelopen zomer in Nederland een gemiddeld neerslagtekort van 300 millimeter, waarmee het de ergste droogte in 100 jaar tijd is. De nieuwe meetgegevens tonen dat de droogte overal in Nederland ongeveer is opgeheven en rond de 0% schommelt. In sommige gevallen, vooral Oost-Nederland, is er een klein plusje tot een overschot van 5%.

Sinds eind mei 2018 dook het niveau van de bodemvochttoestand onder de normale waarden. In de gemeente Emmen werd de meest extreme situatie gemeten. Daar bleef het namelijk bijna 10 maanden droog. Pas met de komst van flink veel regen in maart is het vochtniveau weer aangevuld.

Vertaalslag
De droogte heeft er tevens voor gezorgd dat alle diepe grondwaterpeilen laag stonden. VanderSat meet de hoeveelheid vocht in de wortelzone, tot een diepte van 30 à 40 centimeter. Ook maakt het een vertaling naar de grondwaterstand, waarin ook de verdamping wordt meegenomen. Een zonnig voorjaar is wat dat betreft ongunstig te noemen.

De hoeveelheid bodemvocht tot 40 centimeter bevindt zich weer in het groen.