Login deelnemers

Nieuws

Insecten liggen op de loer in suikerbieten

De eerste bieten zijn gezaaid, en na de neerslag en storm van afgelopen week lijkt het weer droger te worden. Het betekent dat de zaaiwerkzaamheden hervat zullen worden. Door de verandering in het gewasbeschermingsmiddelenpakket wordt de aanpak van (bodem)insecten wel lastiger.

Het gebruiken van pillenzaad met 'Force 20 SC' of toepassen van 'Vydate 10G' bij het zaaien zijn nog maar de enige mogelijkheden om met name schadelijke bodeminsecten aan te pakken; voorbeelden hiervan zijn de miljoenpoten, ritnaalden, wortelduizendpoten, ondergrondse bietenkever en ondergrondse springstaarten.

Tips bij het zaaien:

Bietenkever
Als de bieten eenmaal boven staan, dan is de kans dat bodeminsecten schade aanrichten kleiner. Echter, dan staat ook het volgende probleem alweer voor de deur. De bovengrondse insecten worden namelijk actief zodra de eerste bieten zijn gekiemd en boven komen. De (bovengrondse) bietenkever bijvoorbeeld, kan schade veroorzaken zodra de kiemplant boven komt.

Het herkennen van deze bietenkever is essentieel, want hij is nauwelijks te zien en niet groter dan 1 à 1,5 millimeter. Kennis uit het verleden toont daarnaast aan dat de schade aanzienlijk kan zijn. Dat de bietenkever nooit is weggeweest, tonen proeven uit België (2017) aan. Doorgaans komt bietenkever vaker op zwaardere gronden voor, maar dat is geen absoluut zekerheid. De bietenkever is voornamelijk tegen de avond actief in de kop van de plant; bespuiting in de avond geeft dan ook de beste bestrijding. 

Links zien we de bietenkever langs een ballpoint en rechts zien we de schade van de bietenkever (in België in 2017).

Springstaarten en aardvlo
Naast de bietenkever, kunnen ook springstaarten en aardvlo voor schade aan het blad zorgen; zij laten vooral venstervraat aan het blad zien. Een herbicide kan dan echter schade veroorzaken. Om dit te voorkomen, is controle wederom essentieel. Wordt er enige vraatschade aan het blad waargenomen? Pak dan eerst de insecten aan, en begin daarna met de onkruiden.

Links zien we vraatschade door de aardvlo en rechts zien we vraatschade door de springstaart.

Bladluizen en bietenvliegen
Later in de teelt komen ook bladluizen en bietenvliegen in beeld, maar ze zijn zeker niet onbelangrijk. ook deze insecten kunnen voor veel schade zorgen. Het bietenvergelingsvirus, dat de groene perzikbladluis bij zich kan dragen, kan veel schade veroorzaken. De schadedrempel van 2 luizen per 10 planten is daarom niet voor niets zo laag. De bespuiting op groene perzikbladluizen dient daarom tijdig te worden uitgevoerd.

De zwarte bonenluizen zijn over het algemeen alleen schadelijk wanneer er grote kolonies worden gevormd. Bij de bietenvlieg is vooral de eerste vlucht schadelijk voor de bieten. Over het algemeen kunnen de bietenvliegeitjes vanaf begin mei worden waargenomen en dan kan een bespuiting zinvol zijn.

Links zien we dat het bietenvergelingsvirus overgebracht is door de groene perzikbladluis.

Mogelijkheden om bovengrondse insecten aan te pakken:
Lees voorafgaand aan de bespuiting in ieder geval het etiket. Dit omdat het aantal toepassingen, de voorwaarden en de totale hoeveelheid per hectare verschillend kan zijn per product. De voorwaarden voor een goede bestrijding van insecten zijn:

Lees voorafgaand aan de bespuiting in ieder geval het etiket.