Login deelnemers

Nieuws

Handel in illegale GBM's neemt ook in Europa toe

Producenten, zoals Bayer Crop Science, testen zaaizaden en gewasbeschermingsmiddelen intensief; voornamelijk voor kwaliteitsdoeleinden. Daarnaast worden ze, voordat ze op de markt worden gebracht, ook nog eens (zeer) streng getoetst door de onafhankelijke toelatingsautoriteiten. Dit alles om veilige en hoogwaardige producten te kunnen bieden aan telers. 

De handel in namaak- en illegale gewasbeschermingsmiddelen (en ook zaaizaden) groeit mondiaal, eveneens in Europa. Volgens recente cijfers bedraagt de illegale handel momenteel nog net geen 14% van de totale Europese marktwaarde voor gewasbeschermingsmiddelen (op basis van werkelijk onderschept handelswaar). Het percentage lijkt daarmee slechts een onderschatting te zijn van de werkelijkheid.

Het groeiende aantal illegale producten en namaakproducten brengt niet alleen een duurzame vorm van land- en tuinbouw in gevaar, maar vormt potentieel ook een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid, het milieu en de economie. De praktijk heeft geleerd dat een bewust verkeerd geformuleerd product of de aanwezigheid van verontreinigingen regelmatig tot onaanvaardbaar risico's leidt.

Wat kunt u doen?
Iedereen kan een bijdrage leveren in de strijd tegen de illegale praktijken; zo ook gebruikers en adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen. Bent u benieuwd wat u kunt doen? Koop uw middelen sowieso bij de reguliere handel in Nederland. Kijk voor meer adviezen op onze website.

Hoe kunt u een echt product van Bayer herkennen? Hier is de 'CapSeal-app' voor ontwikkeld. Hiermee kan via een QR-code, die te vinden is in de 'capseal' rond de dop van een verpakking van een middel, informatie worden verkregen over de echtheid van een product. Lees verder voor meer informatie over CapSeal.

Wees alert en neem in geval van twijfel over de authenticiteit van onze producten contact op via e-mail: capseal.nl@bayer.com of telefoon: +31 297 280 666.

Algemene meldingen bij verdenking van criminaliteit
Meld verdenkingen van criminaliteit overigens altijd direct aan de divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit mag anoniem.

Website: NVWA | Inlichtingen- & Opsporingsdienst.

De handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen neemt ook in Europa toe.