Login deelnemers

Nieuws

Schouten onthoudt zich van stem over chloorprofam

In een Kamerbrief meldt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) dat zij zich onthoudt zich van een stem over het middel Chloorprofam (CIPC). Dit terwijl het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) adviseerde om de goedkeuring van het middel niet te verlengen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ze dit doet om recht te doen aan tegenstrijdige moties. Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) verzochten de minister middels een motie om tegen het voorstel van de Europese Commissie (om het middel te verbieden) te stemmen. Dit ondanks de risicobeoordeling van de European Food Safety Authority (EFSA) en het negatieve advies van het Ctgb.

De Kamerleden betogen dat de stof van een te groot financieel belang is voor de uienteelt en aardappelbewaring. Deze motie werd aangenomen door de Tweede Kamer, waardoor de minister werd gevraagd om niet in te stemmen met een verbod.

Beslissing uitgesteld
Er werd daarentegen onlangs ook een motie van Tjeerd de Groot (D66) aangenomen. Daarin werd minister Schouten gevraagd geen standpunt in te nemen, zolang er geen overeenstemming is tussen de EFSA en het Ctgb.

Vanwege deze tegenstrijdige moties en het ontbreken van studies van de aanvrager, heeft Schouten besloten zich van stemming onthouden. Er zou al in januari gestemd worden over het verbod op het middel, maar dit is uitgesteld tot 22 februari.