Login deelnemers

Nieuws

Brexit treft toelating gewasbescherming

De brexit heeft ook een flinke impact op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, want diverse producten worden in het Verenigd Koninkrijk (VK) geproduceerd. Daarnaast is het land een belangrijke onderzoekspartner voor Nederland.

De Nederlandse bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen verkopen, bereiden zich voor op de brexit. Daarbij wordt serieus rekening gehouden met een no-deal, waarbij er geen handelsovereenkomst met de Europese Unie wordt gesloten. Dit is ook voor de gewasbeschermingssector zeer nadelig, meldt brancheorganisatie Nefyto.

Ingewikkelde import
Sommige producten worden in het VK geproduceerd. Wanneer er geen afspraken zijn omtrent de import, dan kan dit in de toekomst misschien helemaal niet meer of louter via ingewikkelde routes. Nefyto voorziet dan lastige situaties en die wil het graag voorkomen.

Een aantal leden van Nefyto neemt deel aan internationale werkgroepen om het probleem te ondervangen. Het is lastig dat de uitkomst van de brexit lastig te voorspellen is. Nefyto kan niet uitsluiten dat bepaalde productstromen worden geraakt. De gewasbeschermingsindustrie tracht dat te voorkomen.

Registratieprocedure
Ook de toelating van nieuwe werkzame stoffen, en de herregistratie van bestaande producten, blijft niet buiten beschouwing. De goedkeuring van een actieve stof in de Europese Unie werkt met zones. Nederland valt in de centrale zone. Naast Duitsland, zit ook het VK in dit gebied. Nu is het zo dat het VK een stof kan goedkeuren, waarna Nederland dit overneemt. Meer hierover vind je in het artikel: Zo beoordeelt het Ctgb GBM’s.

"Nederland neemt veel van de toelatingen af van het VK. Zodra een (no-deal) brexit in werking treedt, is dit niet langer mogelijk", zegt Nicole van Straten, manager wetenschappelijke beoordeling bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). "Lopende dossiers worden afgerond en tijdig overgedragen. Daarbij is het zo dat het VK een belangrijke speler is op het gebied van toelatingen. Het zijn prima collega’s die veel onderzoek uitvoeren. Hier mag straks geen gebruik meer van worden gemaakt."