Login deelnemers

Nieuws

'GBM-toelating moet transparanter'

Het Europees Parlement meldt woensdag 16 januari dat het veel meer transparantie wil bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Een grote meerderheid stemde in met de conclusies van de commissie die zich over de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen heeft gebogen.

De commissie werd onder meer ingesteld uit onvrede over de verlenging van de vergunning voor glyfosaathoudende middelen (zoals Roundup). De commissie kwam met het advies dat de toelating transparanter moet verlopen. De leden van het Parlement willen daarom dat iedereen toegang moet krijgen tot de gebruikte studies. Dit moet gebeuren via een publiek register.

Meer regels
Tevens zou er na de toelating van de gewasbeschermingsmiddelen een diepgravendere evaluatie moeten komen. Bovendien wil het Europees Parlement richtlijnen instellen voor het maximale residu in de bodem en het oppervlaktewater. Daarbij heeft de Europese instantie twijfels bij het feit dat producenten zelf mogen bepalen in welke lidstaat de aanvraag beoordeeld wordt. Het is een van de punten waarop de toelatingsprocedure aangepast moet worden, zo oordeelden de leden.

Ook zou er meer transparantie moeten komen over hoe er gestemd wordt bij de besluiten. Als laatste dringt het Europees Parlement erop aan dat er veldonderzoek wordt gedaan, waarbij gekeken wordt wat de impact is van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen op de volksgezondheid. 

Zorgen over moeilijke toelating
Nefyto, de branchevereniging voor de fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, sprak recent nog haar zorgen uit over de zware toelatingsprocedure. In 2017 werden ook geen nieuwe werkzame stoffen geregistreerd.