Login deelnemers

Nieuws

Agricultural Sprayer Academy trapt af

Wat is het verband tussen de doppenkeuze, driftreductie en uitvoering op de werking van het middel? Die onderwerpen kwamen tijdens de eerste bijeenkomst van de Agricultural Sprayer Acadamy (ASA) aan bod. Deelnemers kwamen vanuit Groningen tot Zeeland en van Flevoland tot Limburg om een goede verdieping te maken in het thema spuittechnieken en doppen.

De aftrap van de ASA was dinsdag 20 november op de Aeres Tech in Ede. De theorie over doppen en spuittechnieken werd verzorgd door Jan van de Zande, onderzoeker bij Wageningen University and Research (WUR). Hij zit al 29 jaar in het onderzoek en heeft vele ontwikkelingen meegemaakt op het gebied van spuittechnieken.

Driftreductie
Een belangrijk aspect tijdens zijn presentatie ging over het realiseren van driftreductie, door middel van de juiste dopkeuze. Daarbij moet de keuze kunnen voldoen aan de gewenste rijsnelheid, in relatie tot de afgifte in liters per hectare. Van de Zande vertelde dat bepaalde doppen een maximale spuitdruk van bijvoorbeeld 1 bar mogen hebben, om zodoende te voldoen aan de voorgeschreven reductie van drift.

Van de Zande zei dat bepaalde doppen een maximale spuitdruk van 1 bar mogen hebben.

Mocht de gewenste rijsnelheid of afgifte per hectare niet overeenkomen met de eigenschappen van deze dop, dan dient men te kiezen voor een andere dop. Hierbij is het echter wel belangrijk om niet in te leveren op de effectiviteit van de bespuiting.

Ook rijsnelheid en spuitboomhoogte hebben invloed op de effectiviteit van de bespuiting. Doordat er meer of minder driftontwikkeling ontstaat, is er een direct verband tussen deze 2 factoren op de depositie op het gewas en de effectiviteit van de bespuiting.

Vooral de rijsnelheid kwam regelmatig terug in de presentatie, omdat de cursisten ervaarden dat grote aantallen hectares soms in zeer korte tijd moeten worden gespoten (door veranderende weersomstandigheden). Dit kan verklaren waarom de spuitbomen steeds breder worden. "Door de verbreding van de spuitboom, hoeft er namelijk geen verhoging van de rijsnelheid plaats te vinden. Hierdoor blijft de effectiviteit gelijk en wordt de capaciteit van de uitvoering verhoogd", aldus van de Zande.

Mocht de rijsnelheid of afgifte per hectare niet overeenkomen met de eigenschappen van de dop, dient men te kiezen voor een andere.

Praktijk
Na de opfrissing over de essentiële onderdelen op de spuitmachine in de werkplaats, kregen de cursisten een beeld van de werking van doppen bij drukverschillen (in bar). Hieruit bleek dat veel doppen niet voldoen aan de 95% driftreductie bij 3 bar. Ook werd benadrukt dat fabrikanten soms geforceerd worden driftreductiemaatregelen op het etiket te vermelden, waardoor de toepassing vraagt om een aanpassing in de druk en de dop.

Het laatste onderdeel bestond uit een simulatieboom, waarbij afgiftes van diverse doppen werden gemeten. Er werd vergeleken hoe de afgifte kan afwijken als er 'per ongeluk' een andere dop tussen zit (de verstopte dop zie je niet, maar geeft een lagere afgifte), wat de invloed van een kantdop is en wat de gevolgen windomstandigheden zijn op de verdeling en depositie. Om een beeld te krijgen van de bedekking, werd getest hoe de depositie van de dop veranderde bij een verhoging of verlaging van druk en de verschillen in spuitboomhoogte.

Het laatste onderdeel bestond uit een simulatieboom, waarbij afgiftes van diverse doppen werden gemeten.

Kritisch
De deelnemers van de eerste bijeenkomst stelden dat de informatie een goede 'eye opener' is om te bepalen hoe de situatie van de machine op het erf is. Daarnaast waren er deelnemers die nog eens kritisch naar het eigen spuitdoppengebruik zouden gaan kijken. Ook de bewustwording van de effectiviteit en juiste afgifte waren volgens de deelnemers een belangrijk aandachtspunt.

Al met al gaf de cursus goede handvatten om gewasbescherming beter toe te passen. Zowel voor de boer als het milieu is het noodzakelijk om de totale emissie van middelen te beperken. Dit zou kunnen bijdragen aan het verzekeren van behoud van middelen in de toekomst.

Al met al gaf de cursus goede handvatten om gewasbescherming beter toe te passen.

Vervolg van de ASA
De volgende bijeenkomst gaat over communicatie. Tijdens die cursusdag wordt er vooral gestuurd op hoe en met welke gesprekstechnieken je het best kan communiceren met je directe omgeving over het gebruik en de toepassing van gewasbescherming.

Wil je het gehele programma bekijken? Kijk dan op: www.gezondtelen.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van de ASA? Schrijf je dan hier in voor de ASA-nieuwsbrief.