Login deelnemers

Nieuws

Glyfosaatgebruik daalt ook zonder verbod

Het gebruik van glyfosaat in Duitsland is met ruim 12% afgenomen. Ten opzichte van 4 jaar geleden is dat zelfs bijna 40%. Ook zonder verbod laten boeren en andere gebruikers het middel steeds vaker staan. Zo creëert de sector onafhankelijkheid.

De Duitse Freie Demokratische Partei (FDP) vroeg cijfers op over de verkoop van middelen met de werkzame stof glyfosaat. Dat schrijft de krant Spiegel. De meest recente cijfers stammen uit 2016. Hieruit blijkt dat er 3.780 ton werd verkocht in Duitsland, op een totaal van 32.255 ton gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee is glyfosaat goed voor ruim 11% van de totale middelenverkoop.

Circa 1 jaar eerder werd nog 4.300 ton glyfosaat verkocht. De verkoop is sinds 2012 dalend, met een lichte stijging in 2014. Op het hoogtepunt werd bijna 6.000 ton verkocht. Het huidige volume is nog altijd relatief groot. Zo'n 10 jaar terug ging het om 3.960 ton.

Middelengebruik daalt
In 2016 nam de totale middelenverkoop in Duitsland met zo'n 2.000 ton af. Mogelijk is dit te wijten aan de droogte, omdat er minder gewasbescherming is vereist. Ook groeit het areaal biologische landbouw fors. Of de verkoop in 2017 is opgeveerd, is nog niet bekend. De totale middelenverkoop in tonnen werkzame stof schommelt van jaar tot jaar. Sinds 2009 zit deze echter wel in de lift.

Het Duitse statistiekbureau registreert niet wie koper is van glyfosaat en wie koper is van andere middelen. Steeds meer gemeentes en gemeentediensten zetten de onkruidbestrijder niet langer in. Een afname van de verkoop is niet geheel op naam van de landbouw te schrijven. De grootste afnemer van het middel is de nationale spoorwegen: Deutsche Bahn. Zij verbruiken jaarlijks 67,6 ton.

Geen alternatief
Net als in Frankrijk is het gebruik van glyfosaat, ook wel bekend onder merknaam RoundUp, in Duitsland omstreden. In alle landbouwsectoren wordt het toegepast. Daar zijn redenen voor te noemen. Het beste toegelaten biologisch alternatief is pelargonzuur, wat uit koolzaad wordt gewonnen. Dit middel is echter schadelijker voor het milieu. De doseringen liggen fors hoger en de werkingsgraad is lager.

Voor boeren is het alternatief mechanische bestrijding met ploeg en cultivator. Daar zitten gangbare boeren niet op te wachten, met het oog op erosie. "Glyfosaat is het best onderzochte middel op de markt en al decennia bewezen", zegt Carina Konrad van de FDP tegen de Duitse krant. "Wil je als overheid zo’n middel verbieden, dan heb je alternatieven nodig. Het ministerie erkent dat die er niet zijn."

Gebruik met mate
De Universiteit van Göttingen vroeg Duitse gangbare boeren naar het gebruik van glyfosaat. Hieruit blijkt dat jaarlijks 37% van de akkerbouwgrond met het middel wordt bespoten, op een totaal van 11,8 miljoen hectare. Ondanks de voordelen besluiten steeds meer bedrijven om het middel met beperkte mate in te zetten. Zo is een 'pre-harvest bespuiting' in graan verboden.