Login deelnemers

Nieuws

'Neonicotinoïden niet zomaar te vervangen'

Gewasbeschermingsmiddelenbedrijf Bayer heeft het verbod op de neonicotinoïden geaccepteerd, maar dat betekent niet dat de ophef rondom de middelen over is. Ook Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ging in op de kwestie.

Hoewel Bayer het verbod op de middelen geaccepteerd heeft, gaat het bedrijf wel in beroep tegen het verbod. Dit doet het bedrijf niet om neonicotinoïden opnieuw toegelaten te krijgen, maar omdat de uitspraak gevolgen kan hebben voor de toelating van andere gewasbeschermingsmiddelen.

Daarbij laten een aantal andere gewasbeschermingsmiddelenbedrijven weten dat het verbod op neonicotinoïden geen voordelen voor het milieu oplevert. Dit omdat de alternatieven niet per se een lagere milieudruk hebben. Schouten geeft in een Kamerbrief aan dat Nederland dit ook bij de Europese Commissie (EC) heeft benadrukt.

Die bedrijven zeggen dat het belang van 1 werkzame stof afgewogen moet worden tegen de alternatieven. De minister geeft aan dat het in de huidige wetgeving nog niet mogelijk is dit mee te nemen in de besluitvorming. Overigens geeft Schouten ook aan dat ze geen voorstander is van het zo maar vervangen van neonics. Ze zet liever in op niet-chemische middelen of middelen met een laag risico.

De 'Bee Guidance'
Een ander probleem voor die bedrijven is dat de neonicotinoïden verboden zijn op basis van een niet vastgesteld toetsingscriterium: de Bee Guidance. Als reactie daarop geeft Schouten aan dat deze 'Bee Guidance' slechts aanvullend gebruikt is bij de beoordeling. "Echter, de Bee Guidance zal op korte termijn wel vastgesteld gaan worden."

Schouten geeft daarnaast aan dat ze waarschijnlijk geen derogatie voor het gebruik van neonicotinoïden in Nederland aan gaat vragen. Op Europees niveau is er zelfs geen ruimte voor een derogatie, dat kan alleen op nationaal niveau (in het geval van een noodsituatie).

Ongelijk speelveld
"Wanneer 1 lidstaat een nationale vrijstelling verleent voor een niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel, dan kan dit leiden tot een ongelijk speelveld", zo laat de minister weten. Daarom is het belangrijk dat de lidstaten zorgvuldig omgaan met het instrument van vrijstellingen. Schouten zal deze situatie in de gaten houden.

Als laatste gaat Schouten in de Kamerbrief in op het gebruik van glyfosaat. Ze is niet van plan om het gebruik van glyfosaat uit te faseren, maar ze gaat wel in gesprek met de Duitse landbouwminister om te kijken naar alternatieven. Ook is ze in gesprek met LTO Nederland over het terugdringen van het gebruik van glyfosaat.