Login deelnemers

Nieuws

Daling in gebruik chemische middelen

De landbouwsector in Nederland heeft in 2016 zo'n 5,7 miljoen kilo chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dat is ruim 3,5% minder dan in 2012. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Uit de cijfers blijkt wel dat de dosering per hectare met 0,2 kilo (+2%) is toegenomen tot 8 kilo per hectare. Dat komt met name door een verschuiving naar meer middel bij de intensievere teelten (zoals lelies en tulpen) en minder middel op de kleinere arealen, zoals maïs en tarwe.

Minder door bio
Het areaal waarop chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is met 5% afgenomen. "Er is zo’n 40.000 hectare minder bespoten, ten opzichte van 2012. Dat komt vooral door het gestegen areaal biologische landbouw", zegt Cor Pierik, landbouwwoordvoerder bij het CBS.

Voornamelijk de hoeveelheid middelen voor onkruid en loofdoding is gedaald (-15%). De meeste middelen worden nog steeds gebruikt voor de bestrijding van schimmels en bacteriën, hoewel ook hier het gebruik met 3% is gedaald.

Gebruik in aardappelen 
Het gebruik van diverse insecticiden daalde in 2016 met 26%. Alleen het gebruik van de middelen voor groeiregulatie en kiemremming is gestegen. Akkerbouwers gebruikten in 2016 bijna 3,6 miljoen kilo aan gewasbeschermingsmiddelen. Het grootste deel daarvan (40%, oftewel 2,3 miljoen kilo) werd gebruikt in de aardappelen.

Op hoofdlijnen is dat goed nieuws, zo meent Pierik: "Echter, als je de milieu-impact wil bekijken, dan moeten alle verschillende middelen beoordeeld worden. Dit omdat er een groot verschil zit tussen de impact van de middelen."