Login deelnemers

Nieuws

Albert Heijn: 'Telers tevreden met prijsbeleid'

Said Belhassan, de verantwoordelijke voor de afdeling AGF bij Albert Heijn, legt uit dat de supermarktketen samen met telers aan een duurzame teelt van gewassen werkt. Dat er daardoor minder met gewasbeschermingsmiddelen gewerkt wordt, zorgt er niet voor dat telers ontevreden zijn. "Integendeel zelfs, ze staan in de rij."

Dit laat Belhassan weten in een reactie op het onderzoek van Albert Heijn. Uit dat onderzoek blijkt dat ruim 25% van de gewassen in het groente- en fruitschap van Albert Heijn geteeld kan worden zonder gebruik te maken van de 27 meest schadelijke gewasbeschermingsmiddelen.

Samenwerken met telers
Supermarktketen Albert Heijn werkt aan duurzaamheid, en wil op dit gebied zelfs koploper zijn, maar doet dit wel op haar eigen manier; niet door telercertificering op te leggen, zoals via Milieukeur. Belhassan: "De overige retailers leggen PlanetProof op (voorheen Milieukeur) en moeten certificaten voeren. Dit terwijl wij pilots doen met telers en onderzoeken of het mogelijk is om zonder die 27 middelen te telen. Het betekent echter ook dat wanneer dit niet mogelijk is, we onze telers dit dus ook niet zomaar opleggen."

Daarom heeft Albert Heijn samen met Natuur & Milieu diverse pilots uitgevoerd, waarbij het doel is om de schadelijkste gewasbeschermingsmiddelen vanaf 2019 niet meer te gebruiken. Deze lijst met 27 middelen is opgesteld door het CLM. Bij 17 van de 49 gewassen (die in de schappen van Albert Heijn liggen) is het mogelijk om zonder die middelen te telen. Bij 5 van die 17 gewassen werden deze middelen al niet eens meer gebruikt. Bij onder meer aardappelen is het echter nog niet mogelijk om zonder die middelen te telen.

Belangrijkste eerst
In de overige gewassen moet nog met pilots gestart worden. Belhassan: "We hebben ons eerst geconcentreerd op de belangrijkste producten. Hoe groter het areaal, hoe groter de impact bij het succesvol lanceren van de pilot."

Telers die meedoen, zijn onze beste reclame

Belhassan merkt dat de telers over het algemeen zeer tevreden zijn. "De telers die meedoen aan de pilots, zijn onze beste reclame. We hanteren eerlijke prijzen, op maat gemaakt per situatie. Een betere prijsvorming, die gerealiseerd wordt door te voldoen aan de milieudoelen, is ten gunste van de boer. Dat komt omdat wij direct met de telers werken (zonder tussenhandel). Duurzaam telen is zo een win-winsituatie." 

Alternatieve middelen
Er zijn andere teeltmethodes toegepast om de productie ook zonder die 27 middelen op een hoog niveau te houden; zo werden er bijvoorbeeld alternatieve en niet-chemische middelen als knoflookpreparaten ingezet. Ook Agrifirm werkt mee aan het vinden van teeltoplossingen.

Albert Heijn werkt met een protocol waarin specifieke teeltafspraken tussen de supermarktketen en telers staan. Als uit de pilots blijkt dat een bepaalde teelt duurzamer kan, wordt dit doorgevoerd in het protocol. Belhassan: "Op die manier kan de ontwikkeling van duurzaamheid doorgaan." Via het protocol kunnen ook andere middelen in de toekomst uitgefaseerd worden. Albert Heijn stuurt daarbij op het zoveel mogelijk digitaal registreren van het middelengebruik.