Login deelnemers

Nieuws

Diquat en thiram niet opnieuw goedgekeurd

Nederland gaat instemmen met de Commissievoorstellen om de stoffen thiram en diquat niet opnieuw goed te keuren. Op donderdag 24 mei zal de Europese Commissie hier een definitief besluit over nemen.

Het gaat om een periodieke herbeoordeling, die volgens het voorstel van de Europese Commissie, niet verlengd moet worden. Diquat is, volgens een rapport van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), beoordeeld als een stof die in aanmerking komt voor vervanging.

De reden voor het niet opnieuw goedkeuren is een ongunstig milieuprofiel en onacceptabele risico’s voor omwonenden en vogels. Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) onderschrijft de door de EFSA gerapporteerde risico’s. Diquat wordt onder meer gebruikt bij de teelt van aardappelen en bloembollen.

Thiram 
Ook de werkzame stof Thiram moet, volgens de Ctgb en EFSA, niet opnieuw worden goedgekeurd. Deze stof wordt toegepast in gewasbeschermingsmiddelen voor zaadbehandeling.

Landbouwminister Carola Schouten onderkent de gevolgen van het wegvallen van de stoffen. Daarom werkt ze aan een uitbreiding van een maatregelenpakket gebaseerd op niet-chemische middelen, basisstoffen en laag-risicomiddelen.