Login deelnemers

Nieuws

Bayer en Syngenta verliezen rechtszaak neonics

Het Europese Hof van Justitie meldt 17 mei dat de Europese inperking van neonicotinoïden (neonics), welke in 2013 opgelegd waren, juist zijn. Bayer en Syngenta hadden een rechtszaak aangespannen om de maatregel aan te vechten, maar zij zijn nu in het ongelijk gesteld.

Het Hof bevestigt de geldigheid van de beperkingen die in 2013 op Europees niveau zijn ingevoerd tegen de insecticiden clothianidin, thiamethoxam en imidacloprid. “Dit vanwege de risico's die deze stoffen voor bijen opleveren", aldus een verklaring van het Hof. Volgens het Hof van Justitie ondersteunen nieuwe studies de al eerder gedane uitspraak, en had de Europese Commissie dus gelijk.

Goedkeuringscriteria
Het besluit uit 2013 was genomen op basis van een studie van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). De conclusie was dat de 3 stoffen niet langer aan de goedkeuringscriteria voldoen. Volgens het Europese Hof van Justitie heeft de Europese Commissie de beperking gerechtvaardigd opgelegd. Volgens de chemieconcerns kloppen de toetsingscriteria echter niet.

Het gaat hierbij dus niet om het volledige verbod op neonicotinoïden dat op 27 april ingesteld is. Bayer, BASF en Syngenta hadden de rechtszaak aangespannen. Syngenta had bovendien een schadevergoeding gevraagd van bijna €368 miljoen.

Fipronil-beperking teruggefloten
Het Europese Hof van Justitie draait een beperking op het gebruik van fipronil wel grotendeels terug. Volgens het Hof van Justitie heeft de Europese Commissie die beperking vastgelegd "zonder vooraf de gevolgen van haar optreden te hebben afgewogen."

Bayer is teleurgesteld
Bayer heeft teleurgesteld gereageerd op de uitspraak en is overtuigd van de veiligheid van haar producten, wanneer deze worden toegepast in overeenstemming met de instructies op het etiket. Bayer gaat de gevolgen van het vonnis beoordelen en mogelijke juridische opties overwegen.