Login deelnemers

Nieuws

EU stemt in met verbod op neonicotinoïden

Voldoende Europese lidstaten hebben vrijdag 27 april ingestemd met een verbod op 3 neonicotinoïden: imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. Die worden bij de insectenbestrijding als gewasbeschermingsmiddel en zaaizaadcoating toegepast.

In het comité Scopaff bleek 27 april een meerderheid te zijn voor een volledig verbod. Ook Nederland stemde voor. Sinds 2013 geldt al een gedeeltelijk verbod in sommige teelten, waaronder bloeiende planten. De officiële bekendmaking volgt binnenkort, waarna er een opgebruiktermijn van 6 maanden is. Die geldt voor zowel gewasbeschermingsmiddelen als gecoat zaaizaad.

6

maanden

opgebruiktermijn geldt voor de middelen

Geen alternatieven
Onder andere LTO Nederland, Nefyto en Suiker Unie reageerden deze week verontwaardigd op de uitspraken die landbouwminister Carola Schouten deed. Alternatieven hebben een verminderde werking of zijn niet voorhanden. Bij onder meer suikerbieten moet worden teruggegrepen op een volveldsbespuiting, die schadelijker is voor het milieu dan zaadcoating; onderzoek naar alternatieven is te weinig uitgevoerd. Dit omdat de overheid altijd heeft gegarandeerd dat een algeheel neonicotinoïden-verbod geen realiteit werd, aldus de betrokken partijen.

CDA en VVD probeerden minister Schouten nog op andere gedachten te brengen. Zij onthield zich echter niet van stemming, zoals werd gevraagd. De tegenstanders wilden een uitzondering voor suikerbieten en pootaardappelen. Schouten vindt een uitzondering op de regels echter niet uitvoerbaar. Zij zegt er wel alles aan te willen doen om alternatieven te vinden en gaat daarvoor met de sector in gesprek. Dat is voorafgaand aan de stemming niet gebeurd.

Wel in kassen
In kassen mogen de 3 neonicotinoïden nog wel worden toegepast. Alleen het gebruik in open teelten wordt aan banden gelegd, omdat ze schadelijk zouden zijn voor bijen en andere nuttige insecten. Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) zegt tevreden te zijn met het verbod. Echter, de natuurorganisaties willen ook in kassen een verbod op de middelen.